strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-06-12 11:05 / 8181   M. Piechocka informacje ogólne
Konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami".

8 czerwca br. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się konferencja "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami", której organizatorem był Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Uniwersytet Mikołaja  Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Logopedii.

 

Celem konferencji skierowanej do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, logopedów, psychologów i pedagogów było podjęcie dyskusji na temat wspomagania rozwoju dziecka poprzez współpracę środowiska przedszkolnego i szkolnego z domowym. Idea konferencji wpisała się w priorytet Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 "Rodzice jako ważny partner funkcjonowania szkoły we wszystkich obszarach jej działania".

 

Konferencję rozpoczął Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, który podkreślił rolę rodziny w kształtowaniu właściwych postaw dziecka oraz znaczenie fachowców – psychologów, pedagogów, logopedów – wspierających nauczyciela w jego pracy.  Następnie głos zabrała prof. dr hab. Dorota Siemieniecka prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk Pedagogicznych. 

 

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski z Katedry Edukacji Dziecka UMK w Toruniu, wygłosił wykład pt. ,,Od poczęcia do wychowania. Naturalny i kulturowy wymiar procesu”.  Przedstawił różne aspekty wychowania, które zdefiniował jako sztukę uzasadniania tego, jak należy postępować. Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z UKW w Bydgoszczy omówiła różne modele komunikacji z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Podkreśliła wagę budowania relacji z rodzicami. Podnoszą one skuteczność oddziaływań szkoły i stanowią wręcz powinność zawodową nauczycieli, którzy powinni widzieć w rodzicach partnerów i sojuszników.

 

Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, kierownik Katedry Logopedii UMK, przedstawił ,,Stan zaburzeń mowy u dzieci z przedszkoli i szkół na terenie Torunia i powiatu toruńskiego”. Wystąpienie stanowiło podsumowanie badań, których celem było wykazanie, jakie zaburzenia mowy występują u dzieci oraz odpowiedź na pytanie, jaka jest dostępność pomocy logopedycznej w toruńskich przedszkolach i szkołach.  Badania przesiewowe nasilenia zaburzeń mowy są istotnym elementem diagnostyki środowiska oraz planowania prewencji logopedycznej i społecznej.

 

Pani Danuta Lauks st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przedstawiła prawne aspekty wspomagania rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym przy współpracy z rodzicami. Zwróciła uwagę na nowe możliwości i formy wspomagania dzieci i młodzieży, które wynikają z regulacji prawnych związanych z reformą edukacji.

 

Następnie pani Sylwia Kalukiewicz, która zajmuje się badaniem słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, omówiła wyniki badań nad centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

 

Drugą część konferencji stanowiły prezentacje dobrych praktyk przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Brodnicy oraz Szkołę Podstawową nr 12 w Grudziądzu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość przedstawienia swoich rozwiązań w obszarze współpracy z rodzicami oraz wspierania uczniów wymagających pomocy.

 

W Konferencji wzięło udział ponad 130 dyrektorów, pedagogów, nauczycieli szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Zarówno organizatorzy konferencji, autorzy prezentacji, jak i uczestniczy byli zgodni, że współczesna szkoła wymaga ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców, świadomych swoich praw, oczekujących partnerskich relacji.  Zwrócono uwagę, jak ważne jest budowanie przez nauczycieli relacji z rodzicami, które decydują o jakości i skuteczności działań szkoły.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl