strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-06-18 13:25 / 8190   K. Zaremba informacje ogólne
Gala laureatów i finalistów turniejów i olimpiad - rejon bydgoski

15 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się w uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów połączona z wręczeniem dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.

 

W uroczystości udział wzięli p. Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, dyrektorzy szkół, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i turniejów oraz ich opiekunowie i rodzice.

 

W Polsce organizowanych jest każdego roku ponad 60 olimpiad, większość pod patronatem towarzystw naukowych, artystycznych lub szkół wyższych.

 

W województwie kujawsko-pomorskim w bieżącym roku szkolnym jest ponad 240 uczniów będących laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów. W rejonie bydgoskim 112 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zdobyło 126 zwycięskich tytułów.

 

Najwyższe laury zdobyły następujące szkoły:

 

Nazwa szkoły

Miejsce

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy

I

Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy

III

I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu

III

 

Każdej ze szkół za tytuł finalisty przyznawano 1 punkt, natomiast za tytuł laureata 2 punkty.

 

Wśród uczestników olimpiad i turniejów znaleźli się uczniowie, którzy zostali równocześnie laureatami bądź finalistami kilku olimpiad. Poza dyplomami oraz pamiątkowymi statuetkami 11 uczniów z największą liczbą tytułów laureatów i finalistów olimpiad otrzymało z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe.

 

Wśród nauczycieli wyróżnieni zostali opiekunowie, którzy uzyskali co najmniej 5 punktów (za tytuł finalisty przyznawano 1 pkt, natomiast za tytuł laureata 2 punkty). W uroczystości udział wzięło 75 nauczycieli - opiekunów laureatów i finalistów, w tym 6 nauczycieli - opiekunów kilku laureatów i finalistów odebrało szczególne wyróżnienia.

 

Wyróżnieni nauczyciele 

  1. p. Katarzyna Sobczak - VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
  2. p. Anna Karaszewska - VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
  3. p. Marcin Chabowski - Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy;
  4. p. Sławomir Drelich - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
  5. p. Marek Hauke - Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy;
  6. p. Halina Głowacka - Technikum Handlowe w Bydgoszczy.

Uroczystość występami artystycznymi uświetnili wychowankowie Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy - Zespół Muzyki Dawnej CONCENTUS, pod kierunkiem p. Patrycji Cywińskiej-Gacy. 

 

Wszystkim laureatom, finalistom, ich opiekunom oraz wyróżnionym dyrektorom szkół serdecznie gratulujemy! 

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl