strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-06-21 09:15 / 8198   M. Piechocka informacje ogólne
Gala laureatów i finalistów turniejów i olimpiad - rejon toruński i włocławski

18 czerwca 2018 r. w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów połączona z wręczeniem dyplomów stypendystom ministra właściwego ds. oświaty i wychowania dla rejonu toruńskiego i włocławskiego.

 

W uroczystości udział wzięła Pani Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz dyrektorzy szkół, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i turniejów, ich opiekunowie oraz rodzice.

 

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – Pani Maria Mazurkiewicz  wraz z  Dyrektorami  Delegatur Panią Małgorzatą Kowalczyk-Przybytek oraz Panem Krzysztofem Bylickim wręczyła puchary i listy gratulacyjne dla dyrektorów szkół z największą liczbą laureatów i finalistów konkursów.

 

Wyróżnienia w tym roku otrzymały następujące szkoły: Liceum Akademickie w Toruniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku, Zespół Szkół nr 3 w Rypinie, Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku, IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

 

Wśród uczestników olimpiad i turniejów znaleźli się uczniowie, którzy zostali równocześnie laureatami bądź finalistami kilku olimpiad. Oto lista wyróżnionych laureatów: Adam Gonstal z Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku, Jakub Jędrzejczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku, Anna Maria Kozianowska z  X Liceum Ogólnokształcącego
w Toruniu, Jakub Królak z Liceum Akademickiego w Toruniu, Agnieszka Michalska z Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie.

 

Listy gratulacyjne i imienne statuetki otrzymali również nauczyciele opiekunowie największej liczby laureatów i finalistów. Oto lista wyróżnionych: Bożena Kmiecik, Daniel Strzelecki, Bartosz Szumny, Janusz Zieliński, Adam Wolan, Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska, Mariusz Kamiński, Adam Makowski z  Liceum Akademickiego w Toruniu, Monika Naruszko z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Witold Krzeszewski, Mariusz Sobczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włocławku.

 

Uroczystość swoim występem uświetniła Hanna Mielcarek, absolwentka V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

Wszystkim laureatom, finalistom, ich opiekunom oraz wyróżnionym dyrektorom szkół serdecznie gratulujemy! 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl