strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-06-21 14:59 / 8200   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

21 czerwca br. odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - Marka Gralika dotycząca podsumowania roku szkolnego 2017/2018. 

 

Pan Kurator podkreślił, że chociaż ustawowy termin zakończenia roku szkolnego przypada na ostatni dzień sierpnia, to już jutro tradycyjnie w ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich szkołach będą miały miejsce uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego. Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Rypinie. Uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego odbędą się w 1 539 szkół, a weźmie w nich udział 37 219 nauczycieli oraz  263 136 uczniów. Dane liczbowe nie uwzględniają przedszkoli i punktów przedszkolnych.  

 

Mijający rok szkolny jako pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji był bez wątpienia rokiem trudnym zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i organów prowadzących szkoły i placówki, jednak był to rok bardzo udany. Wszystkie szkoły w naszym województwie 1 września 2017 roku były przygotowane do funkcjonowania w nowym ustroju, w bardzo dużej mierze to zasługa organów prowadzących szkoły, głównie jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Z danych przedstawionych w trakcie konferencji wynika, że wzrosła  liczba etatów o 690.  Zatrudnionych jest o 1313 nauczycieli więcej, zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin. Natomiast liczba uczniów nie uległa zmianie. 

 

Kurator przypomniał, że od 2017 r. edukacja dzieci 6-letnich w przedszkolach publicznych jest bezpłatna. Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każdego sześciolatka w przedszkolu kwotę w wysokości około 4,3 tys. zł średnio na dziecko. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie. 

 

Od 1 września 2017 r. zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia. Wprowadzone zostało obowiązkowe doradztwo zawodowe już od 7 klasy szkoły podstawowej, w wymiarze 10 godzin. W branżowej szkole I stopnia kładziony jest nacisk na naukę praktyczną zawodu. Na kształcenie zawodowe praktyczne należy przeznaczyć nie mniej niż 60 % godzin kształcenia zawodowego.

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią począwszy od 1 kwietnia tego roku rozpoczęło się wprowadzanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat, co jest porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Ostatnia podwyżka płac nauczycieli miała miejsce w 2012 r. (o 3,8%). Od 1 kwietnia 2018 r. wynagrodzenia nauczycieli wzrosły łącznie o 5,35 proc. 

 

Ustawowo określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla: nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie może przekroczyć 22 godzin.

 

W roku szkolnym 2018/2019 bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie dotychczasowych gimnazjów. Pierwszy raz odbędzie się egzamin ósmoklasisty i dokonywana będzie ocena pracy nauczyciela według kryteriów wymienionych w rozporządzeniu. Ograniczy to dowolność rozbieżności i dokonywaniu ocen w różnych szkołach. 

  

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl