strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-06-21 08:36 / 8208   M. Bazelak informacje ogólne
"Z miłości do polskości"

18 czerwca 2018 r. w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy uroczyście podsumowali dwa projekty edukacyjne: „Polsko-litewskie ścieżki marszałka Józefa Piłsudskiego w regionie kujawsko-pomorskim”  (r. szk. 2016/2017) i  „Bydgosko-wileńskie ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego” (r. szk. 2017/2018). Realizacja obu projektów miała miejsce w roku 2017, który Sejm Rzeczypospolitej ogłosił Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oba były dużymi przedsięwzięciami, które wpisały się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Powstały z miłości do polskości. Miały charakter naukowy, artystyczny i integracyjny.

 

Inspiracją do zainicjowania pierwszego  był sukces  uczniów:  Tomasza Zabrockiego i Dominika Januchowskiego w konkursie historycznym „Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi... Losy dzieci i młodzieży deportowanych na Sybir w latach 1939 – 1956”. Jako laureaci tego konkursu, pojechali na wycieczkę do Wilna i miejsc poświęconych historii Polaków na Wileńszczyźnie. Przed ich wyjazdem Szkoła Podstawowa nr 35 w Bydgoszczy zorganizowała zbiórkę książek dla polskiej szkoły na Litwie. Trafiły one do Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. W ten sposób została nawiązana współpraca pomiędzy obu Szkołami. W roku szkolnym 2017/2018 niemenczyńskie Gimnazjum zaprosiło Szkołę Podstawową nr 35 w Bydgoszczy do udziału w drugim projekcie.

 

Dzięki obu młodzież z Bydgoszczy i Niemenczyna poznała biografię marszałka Józefa Piłsudzkiego, zwiedziła miejsca, w których mieszkał lub bywał, i ważne wydarzenia z historii polskiego narodu oraz regionalne tańce i zwyczaje. Metoda projektu edukacyjnego umożliwiła młodzieży partycypację w organizacji i realizacji przedsięwzięć oraz kształtowanie kompetencji kluczowych, takich jak praca w zespole i społeczna aktywność, sprawne komunikowanie się w języku polskim, poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Nad realizacją projektów czuwali bydgoscy i niemenczyńscy nauczyciele: Krystyna Rostowska, Irena Komar, Regina Biełotkacz, Ewa Jędrzejczak-Taranek i  Joanna Dobber-Woźnicka.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl