strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-09-27 15:00 / 8214   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Odbiór zaświadczeń finalistów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 - przypomnienie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, iż zaświadczenia finalistów konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu w roku szkolnym 2017/2018 dyrektor placówki może odebrać osobiście za poświadczeniem odbioru bądź upoważnić pracownika szkoły, w godzinach pracy urzędu, odpowiednio w:

1. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Kamila Roszak, pokój nr 313;

2. Delegatura w Toruniu, Pani Monika Piechocka, sekretariat;

3. Delegatura we Włocławku, Pani Monika Skrzypińska, sekretariat.

 

Natomiast zaświadczenia finalistów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 dyrektor placówki może odebrać osobiście za poświadczeniem odbioru bądź upoważnić pracownika szkoły, w godzinach pracy urzędu odpowiednio w:

1. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Ewa Dumza, pokój nr 343;

2. Delegatura w Toruniu, Pani Monika Piechocka, sekretariat;

3. Delegatura we Włocławku, Pani Monika Skrzypińska, sekretariat.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl