strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-08-31 08:40 / 8254   K. Zaremba informacje ogólne
Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019

W dniach 27 - 29 sierpnia br. odbyły się narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W trzech największych miastach regionu w naradach z dyrektorami udział wzięli między innymi: Posłowie na Sejm RP: pani Joanna Borowiak, pani Iwona Michałek i pan Tomasz Latos, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka ds. Edukacji i Spraw Społecznych - pani Barbara Moraczewska,  Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego - pani Domicela Kopaczewska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia - pani Anna Łukaszewska oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławka - pani Agnieszka Białopiotrowicz. 

 

W trakcie spotkań omówione zostały, przez pana Tadeusza Dąbrowskiego - dyrektora Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej, wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji i kontroli realizowanych w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - pani Małgorzata Oborska przestawiła wnioski i rekomendacje wynikające z monitorowania działań określonych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 oraz wnioski i rekomendacje wynikające ze skarg. 

 

Efekty kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych zreferował pan Krzysztof Bylicki - dyrektor Delegatury KO w Toruniu. 

 

Pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przedstawił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kuratora w roku szkolnym 2018/2019. Kurator w trakcie wystąpienia zwrócił szczególną uwagę na zmiany w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019, tj.: nowy system oceniania pracy nauczycieli, zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, zasady rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020 oraz włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. 

 

Spotkanie to było też okazją do złożenia podziękowań dla dyrektorów odchodzących na emeryturę oraz do wyróżnienia szkół, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym. 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl