strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-09-11 10:08 / 8282   K. Zaremba informacje ogólne
Nadanie V Liceum Ogólnokształcącemu w Bydgoszczy imienia oraz poświęcenia i przekazania nowego sztandaru

4 września 2018 r. V Liceum Ogólnokształcącemu w Bydgoszczy nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego oraz poświęcono i przekazano uczniom nowy sztandar. W uroczystości, która obyła się w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, udział wzięli między innymi: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - p. Zbigniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Prezydent Miasta Bydgoszczy - p. Rafał Bruski oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół.

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał dyrektor szkoły – Leszek Siekierski. W swoim przemówieniu wskazał na pięć wartości, którymi należy kierować się w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

Kurator skierował do zebranych słowa serdecznych gratulacji z okazji  wręczenia sztandaru i nadania imienia znamienitego Patrona, życząc pomyślnego rozwoju szkoły, radości i dumy z przynależności do społeczności szkolnej. 

 

Laudację na cześć Ignacego Jana Paderewskiego wygłosiła pani Sylwia Iglewska - nauczyciel języka polskiego. O odczytanie Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o nadaniu imienia Ignacego Jana Paderewskiego poproszono pedagog szkoły – panią Ewę Ługiewicz-Adamską.

 

Kolejnym elementem uroczystości było wbijanie pamiątkowych gwoździ w tablo przez fundatorów sztandaru. Poświęcenia nowego sztandaru szkoły, symbolu łączącego uczniów i absolwentów, dokonał ks. prałat – Józef Kubalewski.

 

Młodzież V Liceum Ogólnokształcącego obiecała otaczać go szacunkiem, sumiennie wypełniać swoje obowiązki, a rzetelną nauką i wzorowym zachowaniem dbać o dobre imię szkoły.

 

Uświetnieniem uroczystości był koncert fortepianowy w wykonaniu Bartłomieja Weznera.  

 

 Wielokrotnie podkreślano, że akt nadania szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego był wyrazem pamięci i hołdu dla kompozytora, działacza politycznego, patrioty, bohatera sztuki i ojczyzny, wielkiego Polaka i człowieka.  

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl