strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-09-20 10:18 / 8314   K. Zaremba informacje ogólne
Goście z Ukrainy w Delegaturze w Toruniu

17 września br. Delegatura w Toruniu gościła grupę ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół, kierowników wydziałów oświaty oraz ośrodków metodycznych z obwodów ługańskiego i donieckiego. Spotkanie w toruńskiej delegaturze było jednym z etapów tygodniowego pobytu Delegacji z Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim, w czasie którego zostały zaplanowane  wizyty w szkołach, urzędach gmin, ośrodkach doskonalenia nauczycieli i innych instytucjach oświatowych.

 

Goście najpierw wysłuchali Pani Marii Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty, która przedstawiła podstawowe informacje dotyczące reformy systemu edukacji w Polsce, form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty, typów szkół oraz finansowania oświaty, a po prezentacji zadawali wiele pytań związanych w szczególności z ewaluacją, wspomaganiem szkół, formami organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sieciami szkół czy realizacją  zadań  oświatowych  przez  samorządy. Wizytatorzy wraz dyrektorem delegatury Panem Krzysztofem Bylickim udzielali wyczerpujących odpowiedzi, dzieląc się doświadczeniami wynikającymi z realizowania bieżących zadań.

 

W spotkaniu wziął również udział Pan Janusz Wojciechowski dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. Opowiedział o finansowym wspomaganiu szkół i rodziców uczniów, a na zakończenie przygotował dla gości pamiątkowe albumy o województwie kujawsko-pomorskim.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl