strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-10-03 10:04 / 8341   A. Nicpoń informacje ogólne
Ogólnopolski Dzień Tornistra

Ogólnopolski Dzień Tornistra

1 października w Szkole Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik w towarzystwie przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, wziął udział w Ogólnopolskim Dniu Tornistra. Akcja polegała na ważeniu tornistrów i rozpoczęła Miesiąc Ważenia Tornistrów, w trakcie którego działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Kuratora Oświaty objęte będą wybrane szkoły na terenie całego województwa.

Podczas spotkania Pani Agnieszka Noculak kierownik oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, podkreśliła, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 procent masy ciała dziecka.

 

Jednym z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

 

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

 

Wydarzenie to ma zasięg ogólnopolski i skierowane jest do rodziców, opiekunów dzieci i dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek, higienistek szkolnych. Akcja ma zwrócić uwagę rodziców na to, co uczeń nosi w plecaku na co dzień oraz w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne, a także przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor zapewnia wszystkim uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach poza szkołą. Plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia dzieci i młodzieży zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl