strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-10-01 09:59 / 8356   M. Piechocka informacje ogólne
Uroczystości szkolne w Młyńcu Pierwszym

14 września b.r. w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym odbyła się  uroczystość otwarcia szkoły po termomodernizacji oraz posadzenia Dębu Niepodległości.  Wydarzenie to było wpisane w uroczyste obchody stulecia niepodległości państwa polskiego.

Na  uroczystości, dyrektor szkoły Mariola Marcinkowska powitała gości: Kujawsko-Pomorską Kurator Oświaty Marię Mazurkiewicz, Wójta Gminy Lubicz Marka Olszewskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Lubicz Hannę Anzel, Dyrektor ZEASiP  Brygidę Bogdanowicz-Kopeć, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Dariusza Zagórskiego, radnych, dyrektorów szkół gminy Lubicz, księży kanoników: Miłosza Wardzińskiego i Feliksa Wnuk-Lipińskiego, Radę Rodziców szkoły w Młyńcu oraz sołtysów Młyńców I i II. W uroczystości wziął udział gość specjalny - Ryszard Witkowski, pilot doświadczalny, instruktor lotniczy, autor i tłumacz kilkunastu pozycji z dziedziny lotnictwa, żołnierz AK, odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP oraz Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – przyjaciel młynieckiej szkoły.

Gruntowny remont małej szkoły w Młyńcu Pierwszym  rozpoczęto wczesną wiosną. Ocieplono i pomalowano budynek, wymieniono wszystkie okna i drzwi, zamontowano ogniwa fotowoltaiczne, a oświetlenie jest teraz energooszczędne. Szkoła zyskała też nową kotłownię.

Szkoła w Młyńcu Pierwszym jest małą placówką, liczącą ok. 100 uczniów. Mariola Marcinkowska, jej dyrektor, podczas uroczystości, w trakcie której oficjalnie otwarto szkołę po termomodernizacji, mówiła: - Czym jest szkoła na wsi? Lokalnym centrum kultury. Tym bardziej cenne jest to, że w obliczu reformy oświaty samorząd naszej gminy nie zamknął tej szkoły, tylko w nią zainwestował. Wicekurator Maria Mazurkiewicz dodała: - Szkoła to ważny element społeczności. Bez dobrej szkoły, nie ma dobrych obywateli.

Gmina Lubicz wydała na remont ok. miliona zł, łącznie z dofinansowaniem pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dlatego też władze gminy – wójt Marek Olszewski i przewodnicząca rady Hanna Anzel znaleźli się na czele grona osób, którym dyrektor szkoły dziękowała za inwestycję.

W uroczystości nie zabrakło akcentów nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pamiątkę przy szkole wkopano kapsułę czasu, w której dzieci z Młyńca Pierwszego umieściły m.in. list do dzieci z przyszłości. Zasadzono także „Dąb Niepodległości”, w czym oprócz społeczności szkolnej pomagali zaproszeni goście.

W tym dniu otwarto również wiatę edukacyjną ufundowaną przez Radę Rodziców.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl