strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-10-12 07:49 / 8374   M. Bazelak informacje ogólne
Życzenia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Oświaty

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Dzień Edukacji Narodowej kieruje uwagę wszystkich obywateli naszego kraju w stronę tych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie serc i umysłów dzieci i młodzieży. Wśród nich nauczyciele odgrywają największą rolę. Bowiem nawet najlepiej wyposażona szkoła, z dostępem do szerokopasmowego Internetu i wielu urządzeń multimedialnych nie jest w stanie spełniać dobrze swego zadania bez oddanego swemu powołaniu nauczyciela.

 

To on, sumiennie realizując podstawę programową nauczanego przedmiotu dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój powierzonego mu ucznia, przekazując wiedzę, rozwijając zainteresowania i umiejętności, kształtując właściwe postawy i wartości, wyposażając w liczne kompetencje, a wszystko po to, by jego wychowanek z każdym dniem stawał się coraz lepszym człowiekiem, kochającym swą Ojczyzną, rozumiejącym otaczający go świat, świadomym sensu życia, napełnionym wolą dalszego swego rozwoju oraz przygotowanym do pełnienia wielu ról społecznych i sprostania wyzwaniom przyszłości.

 

Wszystkim pracownikom oświaty życzę, by nie ustawali w przekonaniu o słuszności wyboru swej zawodowej drogi życiowej i jej wysokiej rangi w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju. Życzę, by trud Państwa pracy był zauważany i doceniany nie tylko przez uczniów i ich rodziców, ale także przez całe społeczeństwo. Byście Państwo pozostali najlepszym wspomnieniem, tym, którym służycie.

 

 

Z poważaniem

Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl