strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-10-11 13:43 / 8381   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej Szkole Podstawowej nr 52 i XIX Liceum Ogólnokształcącemu w Bydgoszczy

11 października 2018 r. miała miejsce uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej Szkole Podstawowej nr 52 i XIX Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy – szkołom działającym w trzech bydgoskich szpitalach.

 

Irena Sendlerowa to wyjątkowa osoba, która przez całe swoje życie walczyła z wszelkimi przejawami niesprawiedliwości społecznej. Głosiła, iż każdemu człowiekowi, który tonie, należy podać rękę, a ludzi dzieli się na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek – nie mają znaczenia. Tylko liczy się to, jakim kto jest człowiekiem. Największą jej zasługą było zorganizowanie akcji wyprowadzania dzieci żydowskich z warszawskiego getta. Dzięki wielkiemu poświeceniu Ireny Sendlerowej i jej współpracowników udało się uratować około 2500 dzieci.

 

W uroczystości, która odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy udział wzięli:

 • córka Ireny Sendlerowej – pani Janina Zgrzembską,
 • pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,
 • pan Andrzej Kobiak Senator RP,
 • pan Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • pani Iwona Waszkiewicz– Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy,
 • pani Jolanta Metkowska – Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • pani Domicela Kopaczewska – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego,
 • ksiądz Mieczysław Kozłowski – Proboszcz  Bazyliki p.w. św. Wincentego a’Paulo w Bydgoszczy,
 • pan Edward Hartwich – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy,
 • pani Marlena Mania – Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego,
 • dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół: pani Ewa Żmijewska – Dyrektor SP nr 58 w Bydgoszczy im. I. Sendlerowej, pani Małgorzata Szczepanek – Dyrektor Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. L. Braille’a w Bydgoszczy,
 • pani Ewa Pronobis – Sosnowska – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego – ordynatorzy, lekarze i pielęgniarki.

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Izabela Maciejewska.
Powitała wszystkich gości i podkreśliła wagę wydarzenia, jakim dla uczniów i nauczycieli jest nadanie placówce imienia. Wyraziła również nadzieję, że postawa i działalność Ireny Sendlerowej będą ubogacały program wychowawczy szkoły, pomogą wcielać w życie postawy: altruizmu, szacunku dla drugiego człowieka, gotowości niesienia pomocy potrzebującym.

 

Z historią szkół oraz z podejmowanymi na co dzień działaniami edukacyjnymi uczestników uroczystości zapoznały – pani Alicja Cierżnicka – wicedyrektor oraz pani Maria Górska – kierownik zespołu pozalekcyjnego.Pani Danuta Sarnowska, nauczycielka  szkoły, przedstawiła zebranym życiorys Ireny Sendlerowej.

 

Następnie miało miejsce odczytanie i wręczenie aktu nadania imienia szkołom przez pana Zbigniewa Ostrowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wzruszającym momentem było odsłonięcie portretu Ireny Sendlerowej, daru od Marszałka Województwa, przez jej córkę – panią Janinę Zgrzembską, która skierowała do wszystkich ciepłe słowa o swojej mamie. Podkreśliła, że Irena Sendlerowa zawsze mówiła, że wszyscy jesteśmy tacy sami, różnice nie są ważne, tylko to, jakim kto jest człowiekiem. Przez całe życie dzieliła się sercem i służyła pomocą.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście, składając gratulacje i życząc całej społeczności szkolnej czerpania siły i wzorów z działalności zasłużonej patronki.

 

Najważniejsze wydarzenia z życia Ireny Sendlerowej zostały przypomniane podczas programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli zespołu szkół, który został opracowany na podstawie książki „Listy w butelce opowieść o Irenie Sendlerowej” autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel. Dopełnieniem części artystycznej był występ uczniów z Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

 

Wielokrotnie podkreślano, że nadanie szkole imienia Ireny Sendlerowej jest wyrazem hołdu i pamięci o jej czynach, a całą społeczność szkolną zobowiązuje do dzielenia się dobrem, do pielęgnowania w sobie cech: wrażliwości, skromności, odwagi, męstwa, gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl