strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-10-30 10:30 / 8425   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Seminarium "Od innowacji do efektu"

24 pażdziernika 2018 r. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  wzięli udział w drugim z cyklu "Projekt Progres" regionalnym seminarium pt. "Od innowacji do efektu", które jest wspólnym działaniem, wynikającym z podpisanego przez ww. w roku 2017 porozumienia o współpracy. Współorganizatorem przedsięwzięcia była też Akademia Innowacyjnej Edukacji.

 

Tematyka seminarium związania była z priorytetem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019: inspirowanie uczniów do stosowania efektywnych sposobów uczenia się, jako ważnego czynnika osiągania lepszych wyników w nauce oraz  JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na rok akademicki 2018/2019: wprowadzanie do procesu edukacji, przynoszących efekty, innowacyjnych rozwiązań i narzędzi rozwojowych dla studentów i kadry dydaktycznej. 


Seminarium dedykowane było kadrze dydaktycznej uczelni wyższych, pracownikom Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Prelegentami seminarium byli pracownicy dydaktyczni uczelni wyższych, trenerzy oraz nauczyciele:

Najnowsze wyniki badań z zakresu neurodydaktyki w praktyce nauczania przedstawił Pan Marcin Jaracz – dr nauk medycznych,  psycholog, specjalista neuropsychologii klinicznej, adiunkt w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy; o wykorzystaniu narzędzi informatycznych w edukacji jako czynnika  wspomagającego efekty uczenia mówił Pan Sławomir Baturo – partner w programie Microsoft dla szkół, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi; metodę myślenia wizualnego jako wspomagającą proces nauczania i uczenia się  przedstawiła Pani Hanna Łowicka z Akademii Innowacyjnej Edukacji; zaś Panie Magdalena Bardońska i Joanna Miś-Orzechowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie przedstawiły zarys innowacyjnego działania pn. Laboratorium eksperymentów „Do efektu przez działanie”.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl