strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-11-08 11:09 / 8444   K. Zaremba informacje ogólne
Konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - stan zatrudnienia nauczycieli w województwie

7 listopada 2018 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - p. Marka Gralika, na temat stanu zatrudnienia nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Jak podkreślił Kurator, informacje dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli w województwie oparte są na danych zawartych w SIO (System Informacji Oświatowej). Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dane ze szkół trafiają do organów prowadzących, które dane weryfikują i scalają, a następnie przesyłają je do właściwego kuratorium oświaty, ostatecznie trafiają do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z informacji opracowanych na podstawie SIO (stan na 30 września 2018 r.) wynika, że w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego, w województwie kujawsko-pomorskim, w roku szkolnym 2018/2019:

  • liczba etatów nauczycieli zmniejszyła się o 88 (0,2%),
  • zatrudnionych jest o 78 nauczycieli mniej, zarówno w pełnym (o 74) jak i niepełnym (o 4) wymiarze godzin,
  • liczba uczniów zmniejszyła się o 218,
  • liczba nauczycieli uzupełniających etat w innej szkole zmniejszyła się o 10,
  • żaden z nauczycieli nie uzupełnia etatu w więcej niż jednej szkole (b/z),
  • liczba nauczycieli zatrudnionych na co najmniej 1,5 etatu wzrosła o 496,
  • z dniem 1 września 2018 r. z pracy zostało zwolnionych o 6 nauczycieli więcej,
  • na emeryturę lub świadczenia przedemerytalne przeszło o 321 nauczycieli więcej,
  • w 66% jednostek samorządu terytorialnego nie dokonano żadnych zwolnień nauczycieli.

Spośród największych miast w regionie najwięcej zwolnień nauczycieli miało miejsce w Bydgoszczy – 80, tj. 33% wszystkich nauczycieli, z którymi został rozwiązany stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych; w Toruniu – 12, w Inowrocławiu – 9. Natomiast w Grudziądzu i we Włocławku nie było żadnych zwolnień.

Są symptomy wskazujące na wyhamowywanie niżu demograficznego. O ile na początku roku szkolnego 2017/2018 do szkół i placówek poszło o 414 dzieci i młodzieży mniej niż w roku poprzednim to w obecnym roku szkolnym ta liczba wyniosła 218. A w Bydgoszczy nawet wzrosła o 179.

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl