strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-11-13 13:47 / 8455   K. Zaremba informacje ogólne
Podsumowanie Wojewódzkiego konkursu historycznego pt. "Przystanek Niepodległa"

9 listopada Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik wziął udział w podsumowaniu Wojewódzkiego konkursu historycznego w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Przystanek Niepodległa”, które odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczystość zapoczątkowało otwarcie wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920".  Wystawa poświęcona jest genezie odrodzenia Rzeczypospolitej, walce o granice, powstaniu wielkopolskiemu oraz sylwetkom Ojców Niepodległości Pomorza i Kujaw.

 

Organizatorami konkursu byli: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku - Delegatura w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem zespołów, pod opieką merytoryczną nauczyciela, było przygotowanie krótkiego  - maksymalnie 10-minutowego utworu multimedialnego, np. etiudy filmowej, filmu dokumentalnego, reportażu charakteryzującego i opisującego jedno szczególne dla regionu kujawsko-pomorskiego: miejsce, wydarzenie, postać historyczną (lokalny bohater), miejsce pamięci.

 

W konkursie udział wzięło 87 drużyn (87 filmów konkursowych), w tym 70 drużyn to uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum, 16 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych i 1 zespół to wychowankowie gminnego ośrodka kultury. Prace konkursowe oceniała sześcioosobowa komisja. Jury brało pod uwagę, m.in.: oryginalność pomysłu, poprawne operowanie faktami historycznymi, zgodność treści z tytułem pracy i tematem konkursu oraz stopień różnorodności wykorzystanych źródeł historycznych. Przyznano I, II i III miejsce w trzech kategoriach konkursowych, a także 7 wyróżnień. W sumie nagrodzonych zostało 16 zespołów.

 

W uroczystości udział wzięli między innymi: Wojewoda Kujawsko-Pomorski – p. Mikołaj Bogdanowicz, Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku – p. prof. dr hab. Mirosław Golon, który wygłosił w trakcie spotkania wykład pt. „Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 r.”, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – p. Małgorzata Oborska, Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy – p. Edyta Cisewska, członkowie jury, nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie oraz ich opiekunowie.

 

W trakcie swojego wystąpienia Kurator pogratulował zwycięzcom oraz skierował do nich następujące słowa: „To dzięki Wam, uczniowie i nauczyciele, przypomniane zostały wydarzenia i postaci ważne dla regionu kujawsko-pomorskiego. We wszystkich szkołach naszego kraju odbywa się obecnie szereg wydarzeń związanych z Niepodległą. Od tradycyjnych apeli, przez konkursy wiedzy do imprez artystycznych i sportowych. Wszystkie wydarzenia, które podejmowane są dla uczczenia tej rocznicy są ważne i świadczą o patriotyzmie i umiłowaniu Ojczyzny.”

 

Pełna lista zwycięskich zespołów: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/file/przystanek_niepodlegla_laureaci.pdf

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl