strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-11-13 13:03 / 8460   K. Mikulski informacje ogólne
Informacja z konferencji "Nauczać cyfrowo, czyli jak?"

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, zorganizowało 7 listopada 2018 r., Wojewódzką Konferencja dla Nauczycieli "Nauczać cyfrowo, czyli jak?", która odbyła się w auli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

 

Konferencja skierowana była do dyrektorów i nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas konferencji zrealizowano priorytet MEN: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

Otwarcia konferencji dokonał Kujawsko-Pomorski Kuratora Oświaty - pan Marek Gralik.  Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW - Andrzej Stobrawa, jako gospodarz obiektu, przywitał zebranych gości. Podczas konferencji zaprezentowano bardzo ciekawe zagadnienia.

 

"Jak nauczać we współczesnej szkole?" to tytuł wykładu wygłoszonego przez pana prof. zw. dra hab. Bronisława Siemienieckiego. "Jak wypełniać formularze we wnioskowaniu w zakresie programu „Aktywna Tablica", przedstawił pan Adam Wnorowski - starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek oraz pani Katarzyna Lewandowska -księgowa Zespołu Finansowo-Księgowego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Natomiast "Wykorzystanie interaktywnej tablicy na zajęciach dydaktycznych" było tematem wystąpienia pana  Roberta Preusa -Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  "Elementy historii robota, w 500 lecie śmierci Leonardo da Vinci" omówił pan Kazimierz Mikulski - starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek. "Programowanie robotów – MakeBlock" zreferował pan Tomasz Kocur  - doradca Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. Na zakończenie zademonstrowano "Narzędzia cyfrowe w edukacji  - platforma EDUPOLIS", prezentcacji dokonali pani Agata Safian i pan Marcin Ćwikliński z  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl