strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-11-20 13:05 / 8475   K. Zaremba informacje ogólne
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Stefana Balcera w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy

15 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Stefana Balcera w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy, w której wziął udział Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - pan Marek Gralik. Obchody jubileuszu zostały zainaugurowane mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, o godzinie 10.30 rozpoczęło się uroczyste spotkanie na terenie szkoły. 

 

Zebranych gości powitali: w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy - pan Mirosław Kozłowicz Zastępca prezydenta oraz pani Małgorzata Sopór - Dyrektor szkoły. W uroczystości uczestniczyli między innymi: pani Marlena Richert, która reprezentowała Wydział Edukacji i Sportu, ksiądz Kanonik Jerzy Marciniak, emerytowani dyrektorzy szkoły, przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji zaprzyjaźnionych ze szkołą, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

 

Podczas spotkania Harcmistrz Beata Kobus komendantka Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto wręczyła pani Urszuli Kempińskiej Akt zatwierdzenia 25 bydgoskiej drużyny Nieprzetartego Szlaku „Stefanki”. 

 

Jubileusz 50-lecia to niezwykłe wydarzenie w życiu szkoły, które stwarza okazję, by prześledzić i ocenić dorobek edukacyjny i wychowawczy oraz przypomnieć ludzi, których ofiarność i praca zdecydowały o sukcesie szkoły. Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Balcera nigdy nie była miejscem, czy instytucją, ale zawsze społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników, którzy oddali swoje umiejętności entuzjazm i serce. Szkoła jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią  życia.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl