strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-11-26 14:46 / 8489   A. Nicpoń informacje ogólne
II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców


22 listopada 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy odbyła się II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców. W spotkaniu udział wzięli między innymi: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty- p. Marek Gralik, Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"- p. Wojciech Starzyński, Wiceprezes Zarządu Fundacji- p. Maria Szpilowska, przedstawiciele rad rodziców, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

 

W trakcie spotkania Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty- p. Marek Gralik, przybliżył zagadnienia dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Pan Kurator poinformował m. in. o specjalnych punktach utworzonych we wszystkich kuratoriach oświaty, w których rodzice mogą uzyskać informacje dotyczące sytuacji rekrutacji szkół w województwie, stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zawierającej najważniejsze pytania i odpowiedzi, jak również o ulotkach dotyczących zagadnienia rekrutacji, które wkrótce trafią do szkół.

 

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"- p. Wojciech Starzyński omówił miejsce i rolę rad rodziców w polskim systemie oświaty, w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Pani Mirosława Grzemba-Wojciechowska w wystąpieniu pt. "Dyrektor szkoły– partner i sojusznik rady rodziców", przybliżyła tematykę budowania współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Następnie Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole"- p. Krzysztof Zuba, przedstawił zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej rad rodziców, w szczególności: zakładania i prowadzenia rachunku bankowego, przygotowywania preliminarza budżetowego, pozyskiwania dodatkowych środków na działalność, prowadzenia dokumentacji finansowej oraz zapisów dotyczących gospodarki finansowej, które powinny się znaleźć w regulaminie rady rodziców.

 

Wydarzenie występem artystycznym uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl