strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-12-04 11:24 / 8507   A. Borysiak informacje ogólne
Przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Września 1939 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

 

22 listopada 2018 roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru ufundowanego dla społeczności szkolnej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Września 1939 roku z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.

Zebranych powitała dyrektor szkoły, Ewa Brożyńska - Kozanowska. W uroczystości uczestniczyli wyjątkowi goście: Pani Iwona Waszkiewicz – zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy,  Pan Lech Zagłoba– Zygler – wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Pani Anna Borysiak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Ważnym elementem uroczystości był program artystycznyo tematyce patriotycznej przygotowany przez uczniów szkoły. Swoją treścią nawiązywał on do patrona Szkoły Podstawowej nr 17 a Pani dyrektor Ewa Brożyńska-Kozanowska przypomniała historię wyboru tego szczególnego patrona. W 1999 roku na podbudowie szkoły podstawowej w murach placówki przy ulicy generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 17 powstało Gimnazjum nr 5, które na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 24 marca 2010 roku jako patrona przyjęło Bohaterów Września 1939 roku. Wybór patrona w dużej mierze związany był z usytuowaniem   szkoły nieopodal Doliny Śmierci  - miejsca związanego z tragicznymi dla Bydgoszczy wydarzeniami II wojny światowej. Rodzice uczniów ufundowali wówczas sztandar, którego symbolika nawiązywała do historii Września 1939 roku. Od ubiegłego roku w związku z reformą edukacji placówka stała się Szkołą Podstawową nr 17 im. Bohaterów Września 1939 roku z Oddziałami Dwujęzycznymi stąd uroczystość z nowym sztandarem w roli głównej. We współczesnym, zagonionym świecie często brakuje czasu na refleksję nad przeszłością, na której budowana jest teraźniejszość i przyszłość. Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia jest priorytetem dla tej placówki, a patron szkoły dodatkowym zobowiązaniem.

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl