strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-11-30 09:07 / 8509   A. Wnorowski dla dyrektorów i samorządów
Zaproszenie szkół z Bydgoszczy do programu edukacji prawnej pn. "Spotkanie z radcą prawnym"

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza bydgoskie szkoły ponadgimnazjalne do udziału w kolejnej edycji programu edukacji prawnej pn. "Spotkanie z radcą prawnym". Projekt realizowany jest we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy.

 

Szkoły, chcące wziąć udział w programie, mogą zgłaszać swój udział do dnia 15 grudnia 2018 r. pod adresem awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl lub pod numerem telefonu 52 34 97 609. Informacji dotyczących programu udziela st. wizytator Adam Wnorowski.

 

Jednocześnie informujemy, że liczba szkół biorących udział w programie jest ograniczona.


O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl