strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-01-16 13:49 / 8600   K. Zaremba informacje ogólne
Narady dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących

W styczniu br. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizowało narady dyrektorów szkół zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego z udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki. 8 stycznia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy w spotkaniu udział wziął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - Marek Gralik, a 11 stycznia w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w spotkaniu udział wzięła Wicekurator Oświaty - Maria Mazurkiewicz.

 

Tematyka narad obejmowała zmiany wprowadzane w szkolnictwie zawodowym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz sprawy bieżące. W szczególności w trakcie narad zwrócono uwagę na wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, wprowadzenie stażu uczniowskiego, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, w tym dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

 

W czasie narad przedstawiono także zmiany w przepisach ustawowych dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz oceniania klasyfikowania i promowania, a także  przeprowadzania egzaminów.  Przedstawiono zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i placówkach. Zachęcono również uczestników narad do opiniowania projektów rozporządzeń wykonawczych związanych ze zmianami w kształceniu branżowym.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl