strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-03-26 15:49 / 8742   A. Herbut-Giżyńska informacje ogólne
Konferencja połączona z warsztatami w obszarze doradztwa zawodowego

W dniu 15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy odbyła się  konferencja połączona z warsztatami w obszarze doradztwa zawodowego. Organizatorzy konferencji, tj. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, uwzględnili w programie najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie dotyczące doradztwa zawodowego.

 

Blisko 80 osób biorących udział w spotkaniu mogło wysłuchać wykładów poprowadzonych przez ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Ważnym punktem programu były warsztaty, podczas których zaproszeni dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi oraz nauczyciele rozważali nad problemami, których tematyka skupiała się wokół szeroko pojętych umiejętności na rynku pracy, w tym:

 

- sesja 1 - Zmniejszenie niedopasowania umiejętności na rynku pracy poprzez lepsze dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia;

- sesja 2 - Wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy.  


Materiały wypracowane przez uczestników mogą stanowić źródło inspiracji dla doradców zawodowych (w załączniku).

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl