strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-04-30 09:57 / 8802   R. Ciechanowski informacje ogólne
List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Wolonta­riuszy

Szanowni Nauczyciele Wolontariusze,

 

zapowiedź strajku nauczycieli w czasie egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, a tym samym groźba braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której te egzaminy miały być przeprowadzane, zmusiła Ministra Edukacji Narodowej do wydania rozporządzeń, zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ww. egzaminów. Nowe zapisy sprawiły, że w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce.

 

Jednak nowe rozporządzenia, same w sobie, nie pomogłyby uczniom, gdyby nie Państwa zrozumienie zaistniałej sytuacji i bezinteresowna pomoc. Odzew na apel zgłaszania się do „banku wolontariuszy” przeszedł moje oczekiwania. Obecnie zawiera on ponad 800 osób z każdego powiatu województwa kujawsko-pomorskiego, z których ponad 20 zadeklarowało pracę w zespole nadzorującym w dowolnej szkole naszego regionu, wyrażając chęć dojazdu własnym samochodem bez żądania zwrotu pieniędzy za koszty z tym związane.

 

Wasza pomoc okazała się wręcz niezbędna. Dzięki Wam, tysiące uczniów może teraz ze spokojem oczekiwać zakończenia roku szkolnego i przygotowywać się do udziału w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Za Waszą postawę nacechowaną obywatelską odpowiedzialnością i troską o losy młodzieży składam serdeczne podziękowania. Z pewnością odebraliście je już od dyrektorów szkół, w których pracowaliście. Uczniowie i rodzice zachowają Was we wdzięcznej pamięci, a wielu strajkujących nauczycieli, w głębi serca, odczuwa ulgę, że trud ich wieloletniej pracy nie poszedł na marne.

 

Podziękowania kieruję również do innych wolontariuszy, którzy, poza kuratoryjnym bankiem, sami bezpośrednio zgłaszali się do dyrektorów szkół i w znaczący sposób poszerzyli krąg ludzi dobrej woli.

 

Ponieważ strajk nie będzie kontynuowany w czasie egzaminu maturalnego, Wasza misja dobiegła końca. Jestem pewien, że udział w tym trudnym, ale jakże ważnym i znaczącym wydarzeniu przyniósł Państwu głęboką satysfakcję, wręcz dumę z dobrze wypełnionego zadania, podjętego wewnętrzną potrzebą czynienia dobra.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl