strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-05-30 10:35 / 8832   E. Balana-Mroczkowskaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów

Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów

 

Państwo Dyrektorzy

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

województwa kujawsko-pomorskiego,

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 7 czerwca 2019 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, turnieju. 

W wykazie sporządzonym zgodnie z podanym w załączniku nr 1 wzorem, proszę umieścić imiona i nazwiska laureatów i finalistów tych olimpiad i turniejów, które są ujęte w pozostałych załącznikach.

Uwaga!

Jeśli do 7 czerwca 2019 r. nie zakończą się zawody III stopnia, a uczeń Państwa szkoły został do nich zakwalifikowany, to proszę przekazać kopię zaproszenia ucznia do udziału w zawodach finałowych olimpiady lub turnieju.

 

Informacje prosimy przesłać na adres e-mail:   

rejon bydgoski- wizytator p. Małgorzata Jarka, e-mail: mjarka@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

rejon toruński- st. inspektor p. Ewa Małkiewicz, e-mail: emalkiewicz@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

rejon włocławski- st. inspektor p. Monika Skrzypińska,
e-mail: mskrzypinska@bydgoszcz.uw.gov.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl