strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-05-31 11:51 / 8833   M. Laskowska informacje ogólne
Międzynarodowa konferencja naukowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona problemom współczesnej młodzieży. Temat przewodni konferencji „Współczesna rzeczywistość społeczna potencjalnymi możliwościami rozwoju młodego pokolenia czy ryzykiem uwikłania w zachowania patologiczne?”


Konferencja została zorganizowana w ramach współpracy przez Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji UKW w Bydgoszczy reprezentowany przez profesor dr hab. Teresę Sołtysiak oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy reprezentowany przez dyrektor Ilonę Dybicz.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska, Jego magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy profesor zwyczajny doktor habilitowany Jacek Woźny, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy profesor zwyczajny doktor habilitowany Ewa Zwolińska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKW w Bydgoszczy profesor zwyczajny doktor habilitowany Ryszard Gerlach.

 

Komitet Naukowy Konferencji stanowili:

Kandydat nauk pedagogicznych, docent - Gabdrachmanowa Szinar Tuliegienowna, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Zachodnio-Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu
im. M. Utemisova w Uralsku, Kazachstan,

Kandydat nauk pedagogicznych, docent – Muchanbetczina Achlima Gabdielovna, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Zachodnio-Kazachskiego Państwowego Uniwersytetu
im. M. Utemisova w Uralsku, Kazachstan,

Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Bielicki - Uniwersytet Gdański

Prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec – Holka - Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

Prof. dr hab. Irena Pospiszyl - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl - Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska – Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. UKW dr hab. Teresa Sołtysiak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

Na konferencji naukowej obecni także byli:

Pan Dariusz Kurzawa Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Jacek Zalesiak Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, Pani Magdalena Łośko naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Pani Agnieszka Krysiak wicenaczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, Pani Monika Laskowska starszy wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Jarka wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pan Rafał Walter Dyrektor PCPR w Inowrocławiu oraz przedstawiciele MOW i zakładów poprawczych z całej Polski a także pracownicy MOW Kruszwica.

 

Obrady przebiegły pomyślnie, a w kuluarach była okazja do dyskusji. Efektem konferencji będzie publikacja wszystkich wystąpień. Tematyka wystąpień prelegentów: „Współczesna rzeczywistość społeczna, a proces socjalizacji”.  

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl