strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-06-21 13:53 / 8860   K. Zaremba informacje ogólne
Uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów z rejonów Delegatury w Toruniu i we Włocławku

17 czerwca 2018 r. w Sali Złotej Pałacu Bursztynowego we Włocławku odbyła się uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i turniejów z rejonów Delegatury w Toruniu i we Włocławku. W uroczystości udział wzięli: Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Wojciech Jaranowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  dr Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Agnieszka Białopiotrowicz  Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, dyrektorzy szkół, nauczyciele, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych i turniejów.

 

 W bieżącym roku szkolnym na terenie Delegatury w Toruniu i we Włocławku wyróżniono 124 uczniów laureatów lub finalistów olimpiad i turniejów.

 Najwyższe laury zdobyły następujące szkoły:

Nazwa szkoły

 

Miejsce

Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK w Toruniu

 

I

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

 

III

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 

III

Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku

I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej  

III

V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

 

III

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu  

III

 

Każdej ze szkół za tytuł finalisty przyznawano 1 punkt, natomiast za tytuł laureata 2 punkty.

 

Wśród uczestników olimpiad i turniejów znaleźli się uczniowie, którzy zostali równocześnie laureatami bądź finalistami kilku olimpiad. Poza dyplomami oraz pamiątkowymi statuetkami 14 uczniów z największą liczbą tytułów laureatów i finalistów olimpiad otrzymało z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nagrody książkowe.

 Wyróżnieni uczniowie:

 

Trzykrotna Finalistka

 

Adrianna

Nowakowska

Zespół Szkół nr 10

im. prof. Stefana Banacha

w Toruniu

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej

 

Dwukrotni laureaci i finaliści

 

Uczeń Szkoła Olimpiada
Mateusz Adamkiewicz Zespół Szkół nr 10 im. prof. Stefana Banacha w Toruniu Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Marcel Belguaoui   Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”
Olimpiada Mediewistyczna 
Jakub Dzięgiel V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu   Olimpiada Przedsiębiorczości
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Mateusz Kwiatkowski Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK w Toruniu Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Olimpiada Matematyczna
Jakub Majchrzak Olimpiada Znajomości Afryki
Olimpiada Chemiczna
Martyna Narożniak Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
i Żywności
Grzegorz Procyk Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Biologiczna
Kajetan Rożej Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna
Olimpiada Geograficzna
Patryk Sapała-Niedzin Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
Jakub Sudolski Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Olimpiada Geograficzna
Piotr Tyburski Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Jan Marciniak IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Wiedzy Technicznej 
Piotr Wojasiński Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu  Indeks dla Rolnika
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

 

 

W trakcie uroczystości zostali również docenieni opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w olimpiadach i turniejach. Wśród opiekunów znaleźli się nauczyciele, którzy mogą pochwalić się większą liczbą laureatów i finalistów. W tym roku zostało wyróżnionych 11 nauczycieli z rejonu toruńskiego i włocławskiego.

 Wyróżnieni nauczyciele:

Imię nazwisko

 

szkoła

olimpiada

Pani Bożena Kmiecik

Liceum Akademickie

w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Pan Andrzej Wolan

Liceum Akademickie

w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Olimpiada Chemiczna

Pani Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

Liceum Akademickie

w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Olimpiada Chemiczna

Pan Adam Makowski

Liceum Akademickie

w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Pan Maciej Wiśniewski

IV Liceum Ogólnokształcące

 im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Pan Marek Beyger

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ekonomii

i Gospodarce

Pani Justyna Radzimińska

Zespół Szkół nr 1

im. Anny Wazówny

w Golubiu-Dobrzyniu

Wojewódzki Konkurs Humanista Roku 2019

Pan Mariusz Sobczak

Zespół Szkół Ogólnokształcących

we Włocławku

I Liceum Ogólnokształcące

 im. Ziemi Kujawskiej

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Pani Katarzyna Rybicka

V Liceum Ogólnokształcące
w Toruniu

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Pani Anna Rygielska

Liceum Akademickie

w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Olimpiada Chemiczna

Pani Anna Zaklikiewicz

Liceum Akademickie

w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Olimpiada Geograficzna

 

Uroczystość uświetnił program artystyczny młodzieży z Teatru „Światło”, działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Agnieszki Wojciechowskiej. 

 

Wszystkim laureatom, finalistom, ich opiekunom oraz dyrektorom wyróżnionych szkół serdecznie gratulujemy.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl