strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-06-21 09:13 / 8861   M. Bazelak informacje ogólne
Uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad i turniejów z rejonu bydgoskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

13 czerwca 2019 roku w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala laureatów i finalistów olimpiad i turniejów z rejonu bydgoskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział: Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty p. Marek Gralik, prof. dr hab. Mariusz Kończal z Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, laureaci i finaliści olimpiad i turniejów.

Podczas tegorocznej gali wyróżniono 98 uczniów oraz 68 nauczycieli. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy zdobyli tytuł finalisty lub laureata równocześnie w kilku olimpiadach lub turniejach. Oprócz pamiątkowych statuetek i dyplomów otrzymali oni również nagrody książkowe.

Wyróżnieni wielokrotni laureaci:

 1. Piotr Chodań, Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej;
 2. Jan Ignacik, I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, Finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, finalista Olimpiady Przedsiębiorczości;
 3. Angelika Kopczyńska, Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywności, laureatka Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie;
 4. Klaudyna Kubińska, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, finalistka Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, finalistka Olimpiady wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich;
 5. Bartosz Lusiak, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, finalista Olimpiady Geograficznej, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 6. Sara Sadecka, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 13 Spożywcza w Bydgoszczy, finalistka Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, finalistka Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego;
 7. Tomasz Siuchniński, Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, finalista Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej;
 8. Emilia Weronika Szulc, Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, laureatka Olimpiady Wiedzy o Żywności, laureatka Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Wśród wyróżnionych opiekunów uczniów znaleźli się  nauczyciele, którzy przygotowali więcej niż jednego laureata bądź finalistę:

 1. P. Wiesław Sempowicz, Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1 finalista, 5 laureatów);
 2. P. Sławomir Drelich, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu (1 finalista, 3 laureatów);
 3. P. Janusz Czerniak, Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (3 laureatów);
 4. P. Barbara Morawska, Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy (1 finalista, 2 laureatów);
 5. P. Małgorzata Roguszczak, , Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy (1 finalista, 2 laureatów).

 

Podczas gali wyróżniono także szkoły, których uczniowie zdobyli najwięcej tytułów laureatów i finalistów. Okolicznościowe puchary odebrali dyrektorzy następujących szkół:

 1. Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.
 2. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
 3. VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
 4. Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.
 5. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

 

Uroczystość uświetnił występ wokalistów studiujących na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl