strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-06-24 09:49 / 8862   M. Bazelak informacje ogólne
Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Koronowie

19 czerwca br. w Zespole Szkół w Koronowie odbyło się Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. W uroczystości udział wzięli między innymi: Senatorowie RP: p. Andrzej Kobiak, p. Jan Rulewski, Posłowie na Sejm RP: p. Ewa Kozanecka oraz p.  Michał Stasiński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski p. Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik, Starosta Bydgoski p. Wojciech Porzych, Starosta Powiatu Sępoleńskiego p. Jarosław Tadych, Wicestarosta Powiatu Świeckiego p. Franciszek Koszowski, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego p. Piotr Kozłowski, Zastępca dyrektora ds. Edukacji Departamentu Kultury i Edukacji p. Czesław Ficner – reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie - ks. kanonik dr Jan Doppke, który reprezentował ks. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę, Burmistrz Koronowa p. Patryk Mikołajewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie p. Stanisław Gliszczyński, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w  Koronowie ks. Ryszard Hirsz, Dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. Jolanta Metkowska oraz p. Daniela Krzyżelewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciele firm i zakładów pracy z Powiatu Bydgoskiego i miasta Bydgoszczy oraz pracodawcy  uczniów Zespołu Szkół w Koronowie.

 

Pan Kurator w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za ich pedagogiczny wysiłek wkładany w nauczanie, opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży, za kształtowanie wśród nich postaw obywatelskich i patriotycznych oraz za stwarzanie przyjaznej przestrzeni do budowania dobrych i trwałych wzajemnych relacji, natomiast  rodzicom  podziękował za współpracę z nauczycielami, niesioną pomoc i wsparcie. Życzył uczniom dobrego i bezpiecznego odpoczynku, podróżowania, poznawania nowych miejsc. Z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kurator Oświaty wyróżnienia za szczególne sukcesy otrzymali następujący uczniowie: Patrycję Jung, Mateusza Szczelaszczyka, Dariusz Urbana, Kamila Kopkowskiego, Kacpra Walata.

 

Natomiast Starosta Bydgoski uhonorował medalami „Za zasługi dla  Powiatu” panów Waldemara i Sławomira Sznajdrowskich -Zakład Mięsny Niewieścin sp. z o. o. - dziękując za ich efektywną, wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół w Koronowie w ramach organizowania praktyk uczniowskich, a także stanowisk pracy dla absolwentów, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy w Powiecie Bydgoskim.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Koronowie pani Katarzyna Żubik oraz wicedyrektor pani Beata Drozdowska opowiedziały o osiągnięciach szkoły, jej nowoczesnej bazie dydaktycznej, sukcesach uczniów w konkursach, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, realizacji projektów w ramach EFS, działalności innowacyjnej oraz pedagogicznej placówki, a także o współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

W czasie uroczystości uczniom wręczono świadectwa, dyplomy i nagrody za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, aktywny udział w innowacjach „Mój region w historii i legendzie” oraz  „Wszystko jest poezją”, uhonorowano Ucznia Roku oraz nagrodzono za najwyższą frekwencję. Rodzice otrzymali  podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły.

 

Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły. Przedstawienie „Cały świat cieszy się” było świetną lekcją ekologii. Pani dyrektor podziękowała Staroście Bydgoskiemu za zaangażowanie w rozwój szkoły oraz zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także życzyła wszystkim fantastycznych i bezpiecznych wakacji.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl