strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-07-01 14:00 / 8868   A. Borysiak informacje ogólne
Seminaria szkoleniowo-kontaktowe programu eTwinning w Tleniu i Toruniu

Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty zainaugurowali seminaria szkoleniowo-kontaktowe dla nauczycieli, zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w Tleniu oraz w dniach 27-28 czerwca w Toruniu. Seminarium w Tleniu dotyczyło eBezpieczeństwa, zaś seminarium w Toruniu było dedykowane logopedom.

 

Obydwa wydarzenia przenaczone były dla nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do programu eTwinning lub realizujacych projekty w programie eTwinning.

Seminarium w Tleniu, dotyczące eBezpieczeństwa otworzył Pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, podkreślając, jak ważne w dzisiejszej dobie jest właściwe posługowanie się zdobyczami nowoczesnej techniki, w tym min. mediami społecznościowymi z zachowaniem szacunku dla innych osób z nich korzystającyh. Pan Kurator zaakcentował ponadto kwestie ochrony danych osobowych w sieci, a także ochronę dzieci i młodzieży przed niewłaściwymi treściami zamieszczanymi w internecie np. przed zjawiskiem tzw. "patostreamu".

 

Seminrium w Toruniu dedykowane logopedom otworzyła Pani Maria Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, życząc uczestnikom owocnych obrad i innowacyjnych pomysłów na nowe projekty w programie eTwinning.

 

Zarówno w Tleniu, jak i Toruniu nauczyciele uczestniczyli w intensywnch sesjach warsztatowych  z wykorzystaniem nowczesnych technologi, dowiedzieli się min., jak w ciekawy i angażujący sposób wykorzystać tak popularne narzędzie, jak Kahoot – czyli bezpłatną platformę do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów do realizacji zadań związanych z  projektem eTwinning oraz poznali robota Photon i jego możliwości,

 

Zachęcamy do udziału w nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl