strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-07-05 13:36 / 8877   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Przepisy prawa oświatowego wskazują, że jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Szczegółowy harmonogram postępowania uzupełniającego do publicznych szkół w województwie kujawsko-pomorskim jest zawarty w Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

Zgodnie z ww. zarządzeniem kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w terminie od 16 lipca 2019 r. od godziny 12.00 do 22 lipca 2019 r. do godziny 15.00 mogą składać do szkół, w których są wolne miejsca, wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Wykaz wolnych miejsc w publicznych szkołach w województwie kujawsko-pomorskim, opracowany na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów, będzie opublikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2019 r. w zakładce: REKRUTACJA.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w poszczególnych szkołach, w których prowadzone jest postępowanie uzupełniające, zostanie podana do publicznej wiadomości 12 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00.

W postępowaniu uzupełniającym, w dniach od 12 sierpnia 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile  nie zostały one złożone wcześniej, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia, również orzeczenia lekarskiego. 

 

Lista kandydatów przyjętych do publicznych szkół w postępowaniu uzupełniającym zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00.

 

Po zakończonym postępowaniu uzupełniającym na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostanie ponownie opublikowana aktualna lista publicznych szkół, które nadal dysponują wolnymi miejscami.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl