strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Styczeń 2019
18.01, piątek 1600 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w obchodach 99. rocznicy Powrotu Torunia do wolnej Polski.
17.01, czwartek 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w spotkaniu z Kierownictwem MEN, podczas którego przewidziano m.in. przedstawienie informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Spotkanie odbyło się w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25.
11.01, piątek 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej akcję Rodacy Bohaterom 2018, która odbyła się w Centrum Dialogu w Toruniu, Pl. Frelichowskiego 1.
11.01, piątek 1230 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w naradzie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem zainteresowanych pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących, która odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8.
11.01, piątek 0930 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Przeglądzie Małych Form Artystycznych O Tematyce Bożonarodzeniowej i Zimowej, który odbył się w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" w Toruniu, ul. Gagarina 37a.
11.01, piątek 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w naradzie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem zainteresowanych pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących, która odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8.
08.01, wtorek 1230 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w naradzie dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki. Narada odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 37.
08.01, wtorek 0900 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w naradzie dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem pracodawców i przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki. Narada odbyła się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 37.
03.01, czwartek 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w świątecznym spotkaniu nauczycieli i pracowników oświaty, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1.
01.01, wtorek 1800 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Prezydenckiej Gali Noworocznej, która odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
Grudzień 2018
20.12, czwartek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości związanej z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przez Panią Elżbietę Glurę, która odbyła się w auli szkoły.
19.12, środa 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Wieczerzy Wigilijnej, która odbyła się w Internacie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15/21
19.12, środa 1630 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w spotkaniu wigilijnym pracowników Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu, ul. Krynicka 8.
19.12, środa 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt wspierający rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych pn. "Polacy nieprzeciętni", która odbyła się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Zaułek Prosowy 1.
18.12, wtorek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Spotkaniu Wigilijnym Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2019-01-18 13:02
Zmiana miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych.
dla dyrektorów i samorządów 2019-01-18 12:23
Bezpieczne ferie - list Minister Edukacji Narodowej
informacje ogólne 2019-01-11 12:27
I KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL MUZYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl