strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Czerwiec 2018
21.06, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w uroczystości wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu Miasta Włocławek, które odbyło się w Urzędzie Miasta Włocławek.
21.06, czwartek 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego klas trzecich Gimnazjum nr 11 w Toruniu, Plac św. Katarzyny 9.
20.06, środa 1300 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w IX posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Gniewkowie "Pałac Wierzbiczany" - Wierzbiczany 1.
20.06, środa Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości zaprzysiężenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie.
19.06, wtorek 2000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w XVIII Gali Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyło się na scenie letniej przy CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.
19.06, wtorek 1400 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystym zakończeniu działalności Prywatnego Przedszkola i Żłobka "Pod Muchomorkiem" w Toruniu, które odbyło się w Auli Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.
16.06, sobota 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w obchodach 80-tej rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie, połączonych ze zjazdem absolwentów, które odbyły się w siedzibie szkoły.
16.06, sobota 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym zakończeniu Pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi Szachowej w ramach projektu edukacja przez szachy, która odbyło się w Auditorium Novum Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego, przy ul. Kaliskiej 7 w Bydgoszczy.
15.06, piątek 1130 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w spotkaniu inicjującym program " Dobry Start" w województwie kujawsko-pomorskim, które odbyło się w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
15.06, piątek 0830 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w Gali Laureatów i Finalistów olimpiad i turniejów oraz we wręczeniu dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla rejonu bydgoskiego, która odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.
12.06, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w VII Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan, która odbyła się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, przy ul. Solnej 12.
09.06, sobota 1030 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystym odsłonięciu pamiątkowego postumentu z wizerunkiem Orła Białego, z okazji obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu, które odbyło się na terenie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.
08.06, piątek 0900 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w konferencji nt. "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami", która odbyła się w Centrum Dialogu w Toruniu.
05.06 1000 - 07.06 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w konferencji "Wartości w Świecie Młodzieży - Młodzież w Świecie Wartości", która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, aula E.
02.06, sobota 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w Jubileuszu 100-lecia III Gimnazjum i Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku.

<<< nowsze     12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla nauczycieli 2019-05-23 15:03
Nowe kursy dla nauczycieli i edukatorów - ruszyła rekrutacja
informacje ogólne 2019-05-23 09:33
Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach
dla nauczycieli 2019-05-20 08:30
Seminarium dla logopedów w Toruniu - zapisy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl