strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Czerwiec 2018
16.06, sobota 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym zakończeniu Pierwszej Międzyszkolnej Bydgoskiej Ligi Szachowej w ramach projektu edukacja przez szachy, która odbyło się w Auditorium Novum Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego, przy ul. Kaliskiej 7 w Bydgoszczy.
15.06, piątek 1130 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w spotkaniu inicjującym program " Dobry Start" w województwie kujawsko-pomorskim, które odbyło się w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
15.06, piątek 0830 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w Gali Laureatów i Finalistów olimpiad i turniejów oraz we wręczeniu dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla rejonu bydgoskiego, która odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.
12.06, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w VII Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan, która odbyła się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, przy ul. Solnej 12.
09.06, sobota 1030 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystym odsłonięciu pamiątkowego postumentu z wizerunkiem Orła Białego, z okazji obchodów 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu, które odbyło się na terenie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.
08.06, piątek 0900 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w konferencji nt. "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami", która odbyła się w Centrum Dialogu w Toruniu.
05.06 1000 - 07.06 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w konferencji "Wartości w Świecie Młodzieży - Młodzież w Świecie Wartości", która odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, aula E.
02.06, sobota 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w Jubileuszu 100-lecia III Gimnazjum i Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku.
01.06, piątek 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym otwarciu Przedszkola Samorządowego "Borowiaczek" w Śliwicach w Amfiteatrze GOK, ul. Dworcowa 39.
Maj 2018
30.05, środa 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości Różyczkowania w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy.
30.05, środa 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w XLI Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Obronnych "Sprawni jak Żołnierze - 2018", które odbyły się na Strzelnicy Bractwa Kurkowego (Okręgowego Związku Łowieckiego) we Włocławku.
30.05, środa 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości związanej z nadaniem imienia i przekazaniem sztandaru Szkole Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
29.05, wtorek 1500 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Lidze Zadaniowej - konkursie przedmiotowym z matematyki dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz uczniów klas II gimnazjum z województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 22 we Włocławku.
29.05, wtorek 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w gali laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego z rejonu toruńskiego i włocławskiego, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu, przy ul. Generała Józefa Hallera 79.
29.05, wtorek 0845 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystych obchodach Jubileuszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie.

<<< nowsze     14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  24     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla rodziców i uczniów 2019-07-17 08:23
Liczba wolnych miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia
dla rodziców i uczniów 2019-07-12 10:03
Rekrutacja 2019/2020 - informacja dla dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
dla dyrektorów i samorządów 2019-07-05 13:12
Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego...

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl