strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marzec 2019
05.03, wtorek 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji wojewódzkiej "Innowacyjna edukacja wsparciem w kształtowaniu kompetencji kluczowych - dobre praktyki krajowe i lokalne", która odbyła się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.
05.03, wtorek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w III Toruńskim Forum Zawodowców, które odbyło się w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej 3.
05.03, wtorek 0930 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w Łódzkim Kongresie Edukacyjnym - współczesne oblicze szkoły, który odbył się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 22 G w Łodzi.
02.03, sobota 1730 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości 25-lecia Działalności Planetarium, która odbyła się w Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium" w Toruniu, ul. Franciszkańska 15-21.
02.03, sobota 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w VIII Konferencji logopedycznej, która odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1.
01.03, piątek 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy al. Solidarności w Toruniu.
01.03, piątek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Oborska wzięła udział w odsłonięciu tablicy budynku przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4 w Bydgoszczy z okazji uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Luty 2019
25.02, poniedziałek 1030 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w Regionalnej uroczystości w województwie kujawsko-pomorskim z okazji 100.rocznicy powołania Najwyższej Izby Kontroli, która odbyła się w Pałacu w Ostromecku.
25.02, poniedziałek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji dla uczniów kl. VIII pt. "Wyklęci Żołnierze Rzeczpospolitej", która odbyła się w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie.
24.02, niedziela 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości umieszczenia "Serca dla Inki" przy obrazie Matki Boskiej Łaskawej - Opiekunki Grudziądza, która odbyła się w Bazylice Kolegiackiej św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu, ul. Kościelna 1.
23.02, sobota 1500 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w obchodach upamiętniających 74. rocznicę śmierci bł. ks. phm. S.W. Frelichowskiego, które odbyły się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1.
21.02, czwartek 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w debacie nt. "Profesjonalizacja akademickiego kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - model oparty na współpracy środowisk edukacyjnych", która odbyła się w sali Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1.
20.02, środa 1130 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w inauguracyjnym plenarnym posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
20.02, środa 1130 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w podsumowaniu wojewódzkiego konkursu na grę planszową "100 lat mojej małej i dużej Ojczyzny", które odbyło się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, Pl. bł. S. W. Frelichowskiego 1.
19.02, wtorek 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystości z okazji Święta Uniwersytetu, która odbyła się w Auli UMK, przy ul. Gagarina 11.

<<< nowsze     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2019-06-13 11:43
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla rodziców i uczniów 2019-06-13 10:21
Zmiana zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
dla dyrektorów i samorządów 2019-06-11 13:20
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl