strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Listopad 2018
20.11 1100 - 21.11 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w spotkaniu z Kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej, na którym omawiane były sprawy związane z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020 oraz doradztwa zawodowego, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.
19.11, poniedziałek 1030 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystości z okazji Święta Patronki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, która odbyła się w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Bydgoszczy, przy ul. Leszczyńskiego 40.
16.11, piątek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w konferencji "Wychowanie jako sztuka przetrwania", która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
13.11, wtorek 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w III Wieczornicy Patriotycznej organizowanej w Szkole Podstawowej nr 7 w Toruniu, Morcinka 13.
13.11, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w XI Grudziądzkim Forum Porozumienia w Szkole, które odbyło się w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu, ul. Hoffmanna 1-7.
11.11, niedziela 1130 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Toruniu.
11.11, niedziela 1100 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 100. rocznicę jej odzyskania, które odbyły się pod pomnikiem Wolności w Bydgoszczy, przy pl. Wolności.
10.11, sobota 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w wieczornym apelu pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbywającym się w ramach wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Toruniu.
10.11, sobota 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości związanej z 5-leciem działalności Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, ul. Łokietka 5.
09.11, piątek 1900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Wieczornicy Patriotycznej odbywającej się w Szkole Podstawowej w Świętem.
09.11, piątek 1045 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym finale konkursu wojewódzkiego "Przystanek Niepodległa", który odbył się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
09.11, piątek 0930 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
09.11, piątek 0830 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości związanej z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbyła się w hali Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.
08.11, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy pt: O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej! Prosimy Cię Panie...Oręż niepodległości, która odbyła się w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, przy ul. Czerkaskiej 2.
08.11, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości nadania imienia płk. Zbigniewa Makowieckiego i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu.

<<< nowsze     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2019-04-18 14:04
Odbiór zaświadczeń finalistów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019
dla dyrektorów i samorządów 2019-04-16 11:37
Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2019/2020
informacje ogólne 2019-04-10 13:07
Konkurs przedmiotowy z matematyki "Liga Zadaniowa" dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl