strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Styczeń 2019
03.01, czwartek 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w świątecznym spotkaniu nauczycieli i pracowników oświaty, które odbyło się w Centrum Dialogu w Toruniu, Plac Frelichowskiego 1.
01.01, wtorek 1800 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Prezydenckiej Gali Noworocznej, która odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
Grudzień 2018
20.12, czwartek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości związanej z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu przez Panią Elżbietę Glurę, która odbyła się w auli szkoły.
19.12, środa 1700 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Wieczerzy Wigilijnej, która odbyła się w Internacie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15/21
19.12, środa 1630 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w spotkaniu wigilijnym pracowników Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu, ul. Krynicka 8.
19.12, środa 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt wspierający rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych pn. "Polacy nieprzeciętni", która odbyła się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Zaułek Prosowy 1.
18.12, wtorek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Spotkaniu Wigilijnym Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Moniuszki 15/21.
18.12, wtorek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Gali wręczenia stypendiów dla najlepszych stypendystów programu Prymus Pomorza i Kujaw, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3.
17.12, poniedziałek 1400 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Spotkaniu Wigilijnym dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Toruń. Uroczystość odbyła się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3.
14.12, piątek 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości finałowej IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Z moich stron. Przysłowia", która odbyła się w OPP Dom Harcerza w Toruniu, Rynek Staromiejski 7.
14.12, piątek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów, która odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 3.
13.12, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w Gminnym Spotkaniu Wigilijnym, które odbyło się w Domu Kultury w Chrostkowie.
13.12, czwartek 0000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz złożyła kwiaty pod tablicą przy Rynku Staromiejskim w Toruniu w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
12.12, środa 1400 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w debacie finałowej Mistrzostw Torunia Debat Oksfordzkich, które odbyła się w Sali Senatu UMK w Collegium Maximum w Toruniu, Plac Rapackiego 1.
12.12, środa 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 95-lecia powstania Książnicy Kopernikańskiej, która odbyła się w gmachu przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu.

<<< nowsze     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2019-06-13 11:43
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla rodziców i uczniów 2019-06-13 10:21
Zmiana zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
dla dyrektorów i samorządów 2019-06-11 13:20
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Ośrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl