strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-06-14 15:09 / 10212   M. Bazelak informacje ogólne
Uroczyste podsumowanie IX edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach w CEM im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

9 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach organizowanego w roku szkolnym 2020/2021 przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Bohaterem tegorocznej edycji był Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski XX i XXI wieku.

 

 Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów, zaświadczeń, podziękowań i nagród. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: ks. Dariusz Wilk Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Zastępca Prezydenta Torunia Paweł Gulewski, Dyrektor KPCEN w Bydgoszczy Robert Preus, Dyrektor KPCEN w Toruniu Sławomir Żebrowski, Przewodniczący Zarządu Civitas Christiana w Toruniu Piotr Hoffmann, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów, sponsorzy nagród. 

 

W słowach skierowanych do Laureatów konkursu Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podkreślił wielkość bohatera tegorocznej edycji konkursu - Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przypomniał słowa memoriału Episkopatu będącego odpowiedzią na dekret Rady Państwa z lutego 1953 r. o „tworzeniu, obsadzaniu i znoszeniu duchownych stanowisk kościelnych”. Słowa te brzmiały: „Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”. Są w życiu młodych ludzi takie sytuacje i zdarzenia, na które odpowiedzią muszą być słowa: „Non possumus”. Pan Kurator podziękował uczniom, opiekunom i dyrektorom szkół za udział w konkursie oraz pogratulował pięknych wyników.

 

Pomysłodawcą konkursu jest ks. dr Paweł Nowogórski. Głównym organizatorem jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, a współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w Toruniu i we Włocławku.

 Głównym celem konkursu jest wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko – pomorskim, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz pobudzanie twórczego myślenia.

 W tegorocznej edycji konkursu do etapu szkolnego najwięcej szkół i uczniów przystąpiło z terenu działania rejonowej komisji nr 3, czyli z Włocławka oraz z powiatów: lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego.

 

Do etapu szkolnego konkursu w bieżącym roku zgłoszono 51 szkół, udział wzięło ponad 200 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 110 uczniów, z czego 69 wzięło udział w zmaganiach na etapie wojewódzkim. 

Zaszczytny tytuł Laureata konkursu zdobyło 16 uczniów.

 

I miejsce zdobyła Karolina Goryńska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, której opiekunką była Pani Barbara Kopaczewska.

II miejsce zdobył Stanisław Kołodziejczak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, którego opiekunką była Pani Elżbieta Straszewska.

Laureatką i zdobywczynią III miejsca była Anna Mroczkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, której opiekunką była Pani Beata Stawska-Kostrzak.

 

Zaświadczenia o tytule Finalisty tegorocznej edycji konkursu o Wielkich Polakach otrzymało 53 uczniów.

 

Nagrodę specjalną dla najmłodszego Laureata konkursu ufundowała dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP. Nagroda trafiła do Weroniki Pietrzak uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim oraz do opiekunki Pani Magdaleny Deruckiej.

 

Ze względu na pandemię nie odbyły się w tym roku gale rejonowe. Zwycięzcy etapu rejonowego odebrali podczas gali tradycyjną nagrodę w postaci rowerów.  

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl