strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyOdpowiedzi na pytania z narady z dyrektorami szkół i placówek2023-09-28
jst - gminy Komunikat w sprawie liczby dzieci, którym nie wskazano miejsca (wychowanie przedszkolne)2023-09-19
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieMateriały z narady Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek2023-09-01

dla dyrektorów i samorządów „Doceń lokalność!” – obchody Dnia Krajobrazu, 20 października 2023
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu. Święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w tym roku szczególną uwagę zwraca na elementy krajobrazu kulturowego obecne w naszych najbliższych okolicach – chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki techniki, aleje, pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów i wiele innych obiektów mogą okazać się prawdziwymi unikatami wartymi uznania.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-19 14:57 / 11701    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Komunikat w sprawie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie oraz Wójtowie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z przepisem §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425 z późn. zm.) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-09-19 08:55 / 11699    R. Ciechanowski

informacje ogólne XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zapraszają młodzież zainteresowaną poszerzeniem i sprawdzeniem swojej wiedzy dotyczącej przebiegu i kontroli jakości procesów technologicznych, wytwarzania różnorodnych produktów spożywczych, a także magazynowania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oraz ich spedycją do udziału w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-18 14:32 / 11694    W. Guziński

dla dyrektorów i samorządów Warsztaty edukacyjne „Ambasador Dwujęzyczności”.
Szkoła angielskiego online Tutlo zaprasza przedszkola i szkoły do uczestnictwa w innowacyjnym programie „Native Speaker w każdej szkole”. Inicjatywa jest bezpłatna – stanowi pierwszy krok w kierunku przełamywania barier językowych oraz lęków przed mówieniem w języku angielskim. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie, a konsultanci programu przedstawią wszystkie szczegóły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-18 08:16 / 11695    A. Nejman

dla dyrektorów i samorządów Zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę
Od 12 września możliwe są zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół, które zgłoszą się jako pierwsze.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-14 11:44 / 11688    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Obchody Dnia Krajobrazu - 20 października 2023 r.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Doceń lokalność!”. Ideą Dnia Krajobrazu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu, a także inspirowanie różnych podmiotów do podejmowania działań służących najwyższej jakości krajobrazów – miejskich, rolniczych czy naturalnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-12 12:24 / 11679    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów III edycja #BieguFairPlayPKOl
Polski Komitet Olimpijski z okazji Światowego Dnia Fair Play organizuje w dniach 7-15 września 2023 r. III edycję #BieguFairPlayPKOl. Jest to ogólnopolska akcja, która adresowana jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jej celem jest promocja wartości etycznych zarówno w sporcie, jak i w życiu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-09-11 13:07 / 11669    J. Paliwoda

dla nauczycieli Krajowa Rada Sądownictwa organizuje konferencję „Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro”
12 września 2023 r. Krajowa Rada Sądownictwa organizuje konferencję „Rządy prawa wczoraj, dziś i jutro” z myślą o polskiej młodzieży. Konferencja odbędzie się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie i będzie transmitowana na stronie www.krs.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-09-07 08:26 / 11658    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Program "Lekcje o finansach"
Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej, nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” dla szkół podstawowych. Przedmiotem Programu jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Celami Programu są rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2023-09-07 07:16 / 11662    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Konferencja pt. Edukacja Dostępna – jak najbliżej każdego dziecka inaugurująca projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”
Instytut Badań Edukacyjnych wraz z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. "Edukacja Dostępna – jak najbliżej każdego dziecka" inaugurującej projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2023-08-24 09:06 / 11638    J. Jendykiewicz-Owczarek


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl