strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakoœci pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Kalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marzec 2017
17.03, piątek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w I Toruńskim Forum Zawodowców, które odbędzie się w Centrum Targowym PARK, ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu.
15.03, środa 0900 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, przy pl. Solidarności 1/3 w Toruniu.
Luty 2017
28.02, wtorek 1200 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w obchodach 220. rocznicy powstania "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech" i 90. rocznicy ustalenia jej polskim hymnem narodowym. Uroczystości objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Rypina odbędą się w Zespole Szkół Miejskich w Rypinie przy ul. Sportowej 24.
27.02, poniedziałek 1130 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w konferencji dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, która odbędzie się w siedzibie ORE w Warszawie.
24.02, piątek 0900 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w inauguracji zawodów II stopnia LXVIII Olimpiady Matematycznej, która odbędzie się w Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu.
23.02, czwartek 0930 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w konferencji pt. "Wszyscy pracujemy na sukces dziecka", która odbędzie się w Zespole Szkół nr 6, przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu.
22.02, środa 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział konferencji pt. " Edukacja Policyjna w Szkołach Ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7.
21.02, wtorek 0930 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystości upamiętniającej nadanie imienia bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu, przy ul. Dziewulskiego 41c.
20.02, poniedziałek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Wicekuratorzy Małgorzata Oborska i Maria Mazurkiewicz wezmą udział w spotkaniu z Panią Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej z przedstawicielami samorządów i dyrektorami szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Browar B, ul. Łęgska 28 we Włocławku.
19.02, niedziela 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w Uroczystym Spotkaniu z okazji Święta Uniwersytetu, które odbędzie się Auli UMK w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.
18.02, sobota 1800 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w Koncercie Uniwersyteckim, który odbędzie się w Auli UMK w Toruniu, przyl. Gagarina 11.
17.02, piątek 1630 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w karnawałowym koncercie Dzieci-Rodzicom " Otwórz Serce", który odbędzie się w Kinoteatrze " Adria" w Bydgoszczy.
16.02, czwartek 1300 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w warsztatach konsultacyjnych dotyczących opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Warsztaty odbędą się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
16.02, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik weźmie udział w spotkaniu Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w Pałacu w Kobylnikach, Kobylniki 8.
12.02, niedziela 1230 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz weźmie udział w uroczystym wręczeniu nagród II etapu 43. Olimpiady Geograficznej, które odbędzie się w Wydziale Nauk o Ziemi UMK, przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu.

<<< nowsze     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
informacje ogólne 2017-02-09 14:22
Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki dla uczniów Gimnazjów na etapie rejonowym
informacje ogólne 2017-02-06 13:11
Zmiana miejsca etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów gimnazjum
informacje ogólne 2017-02-06 09:56
Konkurs "Ambasadorzy małych ojczyzn"

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Reforma edukacji

Cyfrowa szkoła

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Rok Bezpiecznej Szkoły

Reforma podręcznikowa

Oœrodek Rozwoju Edukacji  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

www.mcourser.pl

Uczenie się przez całe życie.
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl