strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktKalendarium Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marzec 2022
30.03, środa 1030 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystym otwarciu nowej placówki "Dzienny Dom Seniora+" w Gronowie gm. Lubicz, które odbyło się w budynku dawnej szkoły podstawowej Gronowo 5.
23.03, środa 1630 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz podczas konferencji on-line organizowanej przez K-P CEN w Toruniu wygłosiła prelekcję nt. Oceniania wewnątrzszkolnego w przepisach prawnych.
23.03, środa 1615 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział i wygłosiła referat w konferencji on-line pn. "Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów - rola oceniania kształtującego w budowaniu relacji".
22.03, wtorek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej, które odbyło się w Sali Sejmikowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.
21.03, poniedziałek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w uroczystości Światowego Dnia Zespołu Downa z Dziecięcym Graffiti, która odbyła się w Sali Bydgoskiego Marca 81 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
19.03, sobota 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia Przedszkola Miejskiego nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu, ul. Sucharskiego 2.
17.03, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w obchodach Jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21.
17.03, czwartek 1000 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w naradzie z udziałem Kuratorów Oświaty oraz Nauczycieli-Konsultantów Wychowania do Życia w Rodzinie, która odbyła się w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Al. J. Ch. Szucha 25, sala102.
13.03 1200 - 14.03 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Prawnej, która odbyła się w siedzibie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie.
10.03, czwartek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w konferencji pn."Współpraca i zrozumienie - jak szkoła i pracodawcy kształtują rynek pracy", która odbyła się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, przy ul. Odrodzenia 8.
01.03, wtorek 1300 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości patriotycznej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych w Toruniu, przy al. Solidarności.
Luty 2022
24.02, czwartek 1200 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w konferencji poświęconej zabytkom w Gminie Sicienko, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, przy ul. Szkolnej 6 (sala gimnastyczna).
19.02, sobota 1600 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w uroczystości z okazji 549. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1.
11.02, piątek 1100 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w sesji popularno-naukowej z okazji 80. rocznicy przekształcenia Związku walki Zbrojnej w Armię Krajową, która odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, plac Teatralny 2.
11.02, piątek 1000 Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz wzięła udział w inauguracji zawodów II stopnia LXXIII Olimpiady Matematycznej dla okręgu toruńskiego obejmującego województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie odbywających się w auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18.

<<< nowsze     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze >>>
!!! Ważne informacje wszystkie
dla dyrektorów i samorządów 2022-06-21 13:30
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla dyrektorów i samorządów 2022-06-20 11:20
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023
dla dyrektorów i samorządów 2022-06-20 10:09
Komunikat w sprawie narady z dyrektorami szkół - rok szkolny 2022/2023
dla nauczycieli 2022-06-13 09:39
Egzamin maturalny 2023 - szkolenie
dla dyrektorów i samorządów 2022-06-10 14:29
Korekta ogłoszenia wyników o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły podstawowe wraz z podaniem wysokości tego wsparcia    
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl