strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XVIII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-28 15:22 / 7226    M. Bazelak

informacje ogólne Konkurs plastyczny pt. "Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka"
Konkurs plastyczny pt. "Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka". Temat konkursu stwarza jego uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat funkcjonowania LPR. Interpretacja tematu jest dowolna.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 2 2017-04-28 11:07 / 7222    M. Bazelak

dla nauczycieli Debata Europejskiego Tygodnia Młodzieży
9 maja 2017 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zaprasza na obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-28 11:07 / 7221    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Poradnik "Biało-Czerwona" czyli jak czcić barwy narodowe ważna informacja
"Biało-Czerwona" zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej. Kwestia ta nie została do tej pory uregulowana ustawowo. Wiele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji państwowych nie wie, w jakiej kolejności na masztach i w pomieszczeniach umieszczać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw i jednostek samorządu terytorialnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-28 10:54 / 7224    M. Bazelak

informacje ogólne "Wiem, jak uczyć o energii jądrowej" - finał konkursu z udziałem szefowej MEN
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik wziął udział w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanym przez Ministerstwo Energii. Podczas wydarzenia Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wręczyła nagrody nauczycielom i doradcom metodycznym z całej Polski w konkursie "Wiem, jak uczyć o energii jądrowej".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2017-04-27 12:27 / 7223    K. Mikulski

informacje ogólne "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"
W związku z realizacją projektu "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci" zostaje ogłoszony drugi nabór na Trenerów i Trenerki. Do udziału w Projekcie są zaproszone osoby z doświadczeniem w pracy warsztatowej z co najmniej jedną z grup docelowych oraz w działaniach z zakresu bezpieczeństwa w internecie lub korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wybrane osoby wezmą udział w szkoleniu, a następnie jako Emisariusze Bezpiecznego Internetu będą prowadzić warsztaty w szkołach dla uczniów i uczennic, rodziców oraz nauczycieli według przygotowanych scenariuszy. Realizacja warsztatów w szkołach rozpoczęła się we wrześniu 2016 r. i potrwa do grudnia 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-04-26 15:19 / 7219    K. Mikulski

dla nauczycieli Komunikat w sprawie konkursu "Orzeł Biały- Nasza Duma"
Informacja dotycząca dalszego losu prac po zakończeniu Konkursu ORZEŁ BIAŁY NASZA DUMA 1. Zgodnie z Regulaminem Konkursu nadesłane prace są własnością uczestniczącej szkoły. 2. Nie przewiduje się trwałego przechowywania prac. Prace będzie można odebrać po 20 maja br. (o szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Kuratorium Oświaty). W przypadku nieodebrania pracy wyłącznymi jej dysponentami będą Organizatorzy. 3.W najbliższym czasie organizatorzy przewidują: a) fotograficzne skatalogowanie prac celem przetwarzania informacji, b) stworzenie kolekcji wystawienniczej i promocję prac, c) wykorzystanie niektórych prac celem promocji w urzędach i innych instytucjach, d) ewentualne wykorzystanie prac na cele obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. e) w zależności od woli właścicieli, przekazanie do muzeum Hymnu –Mazurka Dąbrowskiego. f) ilustrację do prac w Parlamencie nad ustawami dot. symboli Rzeczypospolitej Polskiej. 4. 2 maja 2017 r., tuż po
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-26 15:19 / 7220    E. Balana-Mroczkowska

dla nauczycieli Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań.
Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje do współpracy autorów, redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje również do współpracy trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-04-26 10:37 / 7218    U. Chaberska

informacje ogólne Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.
Szanowni Państwo, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-04-25 11:56 / 7217    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - 2017” - rekrutacja drużyn ważna informacja
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zainteresowane uczestnictwem w Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2017” proszone są o zgłoszenie udziału reprezentacji szkolnej (po jednej drużynie dziewcząt i chłopców) do 30 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: skoniczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2017-04-25 10:27 / 7144    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl