strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Nauczyciel dla ucznia – zmieniamy status zawodowy nauczyciela
Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. 21 września br. w gmachu MEiN odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa resortu w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych. Podczas spotkania zostały zaproponowane zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2021-09-24 13:33 / 10344    R. Ciechanowski

informacje ogólne Kolejna edycja CodeWeek czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania
W dniach 9-24 października br. odbędzie się kolejna edycja CodeWeek czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja dedykowana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W ubiegłym roku Polska zajęła pierwsze miejsce - ponad 5000 uczestników zorganizowało 20 505 inicjatyw.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-09-24 08:08 / 10341    K. Mikulski

informacje ogólne Konkurs na projekt gier planszowych "INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI" ważna informacja
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje konkurs na opracowanie projektu gry planszowej pt. "Inżynierowie dla Niepodległej Polski";. Projekt ten ma na celu: popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski; zachęcenie uczniów do poznania historycznego dorobku polskich naukowców i inżynierów, a także wychowanie w poczuciu dumy z wkładu polskich inżynierów w rozwój cywilizacyjny Polski i świata.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-09-23 17:42 / 10342    I. Andrzejewska

informacje ogólne Ogólnopolski konkurs historyczny "Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Tadeusz Różewicz na tle historii Polski i polskiej kultury (1939-1989)"
Organizatorem ogólnopolskiego konkursu historycznego "Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy. Tadeusz Różewicz na tle historii Polski i polskiej kultury (1939-1989)" jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-09-23 17:33 / 10317    K. Mikulski

dla rodziców i uczniów Program FLEX
Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 29 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 29 000 uczniów ze szkół z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-23 17:25 / 10337    S. Koniczyński

informacje ogólne Projekt szkoleniowy – Kujawsko-Pomorska Szkoła Przyszłości
Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ prowadzone przez Annę Jurewicz z siedzibą w Toruniu, zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym: Kujawsko-Pomorska Szkoła Przyszłości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-23 16:57 / 10330    I. Andrzejewska

informacje ogólne XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza uczniów technikum kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 12:46 / 10340    I. Andrzejewska

informacje ogólne XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2021/2022 organizuje XXXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem "Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym". Termin zgłoszenia upływa 7 października 2021 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 12:45 / 10339    K. Mikulski

informacje ogólne KONKURS "KUJAWSKO - POMORSKIE SZKOŁY W KONKURSIE O TARCZĘ SZKOŁY Z ŻYCIEM"
Konkurs rozpoczyna się dnia 15 września 2021 r. o godz. 15.00, a kończy się dnia 31 października 2021 r. o godz. 16:00 czasu polskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-09-22 12:11 / 10328    K. Mikulski

informacje ogólne Projekt edukacyjny "Mój Norwid"
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy ze swoimi jednostkami podległymi: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz w partnerstwie z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotował dla uczniów i nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego projekt edukacyjny "Mój Norwid". Projekt ma na celu popularyzację twórczości Cypriana Kamila Norwida wśród uczniów oraz nauczycieli i kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-09-22 12:09 / 10335    I. Andrzejewska


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl