strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Uznawanie wykszt., uwierzytelnienie, duplikaty, apostille

informacje ogólne Wydawanie apostille oraz uwierzytelnienia dokumentów
Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły lub indeksach wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 938) - dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-02-01 13:29 / 9962    K. Zaremba

informacje ogólne Tryb przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych do archiwum Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-18 13:24 / 8883    M. Bazelak

informacje ogólne Duplikaty i zaświadczenia
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że od 1 września 2017 r. całość przekazanej dokumentacji pedagogicznej zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych przechowywana jest w skonsolidowanym archiwum zakładowym w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-07-18 12:58 / 1209    M. Bazelak

informacje ogólne Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-11-29 10:18 / 5506    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą ważna informacja
Zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-11-09 13:30 / 8440    K. Zaremba

informacje ogólne Wniosek o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą ważna informacja
Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Jeżeli świadectwo lub indeks, są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), do świadectwa lub indeksu dołącza się albo umieszcza się na nim apostille wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-09-03 12:17 / 8258    K. Zaremba

informacje ogólne Uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2008-12-30 15:45 / 362    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl