strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Wypoczynek dzieci i młodzieży
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazuje aktualną informację dotyczącą podstawowych zasad związanych z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży, opracowaną w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-03-23 08:03 / 7125    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku ważna informacja
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629) obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) wprowadzają zmiany w zasadach organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2017-01-19 14:30 / 6374    S.Klich

informacje ogólne Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania dotyczącego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-07-18 14:28 / 6493    S.Klich

informacje ogólne Informacja dla organizatorów wypoczynku
W związku z ogłoszeniem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2016 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie zapraszam, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie złożyli ofert w ww. konkursie* do uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-05-10 11:33 / 6383    S.Klich

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-19 10:54 / 6333    S.Klich

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na WSPARCIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-19 10:53 / 6332    S.Klich

informacje ogólne Komunikat do Ośrodków Pomocy Społecznej
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że rozstrzygnęło przetarg nieograniczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, które mieszkają w województwie kujawsko - pomorskim i są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-15 10:51 / 6325    S.Klich

informacje ogólne Zmiana w przepisach dotyczących wypoczynku
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 6 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-04-12 08:27 / 6315    S.Klich

informacje ogólne Zmiana w przepisach dotyczących wypoczynku
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-03-31 11:24 / 6284    S.Klich

informacje ogólne Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na POWIERZENIE realizacji zadania publicznego organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-05-29 09:58 / 5483    S.Klich


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl