strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Organizacja wypoczynku w okresie ferii letnich 2022 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w czasie zbliżających się ferii letnich wypoczynek dzieci i młodzieży będzie organizowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2022-06-24 11:24 / 10923    M. Bazelak

informacje ogólne Zasady organizacji wypoczynku letniego dla dzieci polskich oraz ukaińskich
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazuje stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie zasad organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 r. dla dzieci polskich oraz dla dzieci ukraińskich.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-05-30 11:16 / 10876    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2022 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2022-03-23 13:33 / 10751    K. Zaremba

informacje ogólne Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 r.
Uprzejmie informujemy, że opracowane zostały Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 (w załączeniu). Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży nie uległy zmianie. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 1 2021-12-23 10:09 / 10602    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiana rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że 24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży , które weszło w życie we wrześniu br. (14 dni po opublikowaniu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-07 08:53 / 10329    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Odpowiedzialność karna dyrektorów szkół, pracodawców i organizatorów wypoczynku
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pragnie zwrócić uwagę dyrektorów szkół oraz pracodawców, organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi na problem odpowiedzialności karnej spoczywającej na nich w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-26 09:25 / 10454    B. Błaszczyk

informacje ogólne Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2021-05-24 08:58 / 10182    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Otwarty konkurs ofert na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-06 08:04 / 10158    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku...
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2021 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-30 13:02 / 10154    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ważna informacja
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2020 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-03 07:52 / 9588    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl