strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

informacje ogólne Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 r.
Uprzejmie informujemy, że opracowane zostały Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 (w załączeniu). Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży nie uległy zmianie. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2021-12-23 10:09 / 10602    M. Bazelak

informacje ogólne Zmiana rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że 24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży , które weszło w życie we wrześniu br. (14 dni po opublikowaniu).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-12-07 08:53 / 10329    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Odpowiedzialność karna dyrektorów szkół, pracodawców i organizatorów wypoczynku
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pragnie zwrócić uwagę dyrektorów szkół oraz pracodawców, organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi na problem odpowiedzialności karnej spoczywającej na nich w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-10-26 09:25 / 10454    B. Błaszczyk

informacje ogólne Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-05-24 08:58 / 10182    M. Bazelak

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
Otwarty konkurs ofert na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-06 08:04 / 10158    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku...
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2021 roku
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-04-30 13:02 / 10154    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ważna informacja
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich w 2020 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-07-03 07:52 / 9588    M. Bazelak

informacje ogólne Informacja w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
Szanowni Państwo, w związku z rozpoczynającymi się feriami letnimi, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje jak poniżej. Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży zweryfikowała rozwijająca się od początku roku epidemia COVID-19. Przez cały czas obowiązują przepisy ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie Oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Przepisy nie uległy zmianie w żadnym zakresie. Dodatkowo organizatorzy wypoczynku powinni stosować się do zaleceń określonych w "Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-06-25 08:23 / 9580    M. Bazelak

informacje ogólne Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-06-23 14:06 / 9548    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. w związku z wytycznymi MEN, GIS i MZ.
Szanowni Państwo, w związku z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że tegoroczny wypoczynek dla dzieci i młodzieży będzie mógł odbyć się po uwzględnieniu ww. wytycznych w zgłoszeniu/ofercie. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-05-29 14:49 / 9551    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl