strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Akredytacja

informacje ogólne Wysokość opłat akredytacyjnych w 2024 r.
Zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje, że wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1 318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 03/100).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2024-01-05 14:46 / 11891    A. Wnorowski

informacje ogólne Placówki doskonalenia nauczycieli i formy kształcenia ustawicznego posiadające akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do wiadomości wykazy placówek doskonalenia nauczycieli oraz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających na dzień 31 grudnia 2022 r. akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2023-01-20 15:04 / 11301    A. Wnorowski

informacje ogólne Wysokość opłat akredytacyjnych w 2023 r.
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje, że wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1152,12 zł (słownie : jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote 12/100). Wysokość opłaty wnoszonej przez placówki kształcenia ustawicznego określił Minister Edukacji i Nauki
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2022-12-29 12:56 / 11272    A. Wnorowski

informacje ogólne Wysokość opłat akredytacyjnych w 2022 r.
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat akredytacyjnych, które będą zobowiązane wnosić placówki doskonalenia nauczycieli oraz placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o akredytację kuratora oświaty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-12-29 14:00 / 10607    A. Wnorowski

informacje ogólne Wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Zgodnie z art. 118 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty publikuje wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których przyznał akredytację.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-01-28 11:36 / 9955    A. Wnorowski

informacje ogólne Wysokość opłat akredytacyjnych w 2021 r.
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji. Natomiast wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji określił i podał do wiadomości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2020-12-30 10:13 / 9918    A. Wnorowski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2020 roku ważna informacja
Wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będą 1036,32 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych i trzydzieści dwa grosze). Natomiast wysokość opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1048,58 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2020-01-02 13:54 / 9241    A. Wnorowski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2019 roku
Wysokość opłaty wnoszonej w 2019 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1023 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote). Natomiast wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będą 1020 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-30 14:42 / 8573    K. Mikulski

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wysokości opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku
Wysokość opłaty wnoszonej w 2018 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji wynosić będzie 1000 zł.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-29 13:09 / 7791    R. Ciechanowski

informacje ogólne Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2017 r.
Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2017 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-02-01 12:10 / 6994    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl