strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

informacje ogólne "MENTOR - mentoring pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych"
Krakowskie Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych realizując projekt międzynarodowy w ramach programu Erasmus+ "MENTOR - mentoring pomiędzy nauczycielami szkół ponadpodstawowych".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-02-24 10:50 / 5213    K. Mikulski

informacje ogólne Projekt pt.: "Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży"
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wraz z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i Gminą Raciechowice od lipca 2014 roku realizuje trzyletni projekt pt.: "Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży" w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-05 10:26 / 5025    K. Mikulski

informacje ogólne Biblioteka KRK
Zachęcamy do zapoznania się z zasobami Biblioteki KRK, jest to jedyny w swoim rodzaju zbiór blisko 500 publikacji zagranicznych związanych z tematyką Europejskiej Ramy Kwalifikacji oraz publikacji krajowych dotyczących realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych projektu "Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". Zbiory Biblioteki są stale wzbogacane dokumentami uzyskanymi podczas wizyt studyjnych oraz publikacjami powstałymi w ramach projektu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-20 09:41 / 3886    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Biuletyn "Fundusze unijne dla oświaty"
Zachęcamy do lektury Biuletynu "Fundusze unijne dla oświaty" oraz bezpłatnej rejestracji na stronie internetowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-06-28 12:21 / 3752    M. Bazelak

informacje ogólne Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich
Szanowni Państwo! Zapraszamy na portal Fundusze Europejskie, gdzie znajdziecie najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-01-09 09:19 / 2534    V. Jaśkiewicz

informacje ogólne Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty POKL 2007-2013
Na stronie internetowej http://efs.men.gov.pl znajdą Państwo szczegóły dotyczące konkursów realizowanych w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Strona zawiera informacje o aktualnie realizowanych projektach oraz informacje o naborze prac konkursowych do nowych projektów POKL.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-21 10:04 / 2265    J. Popielewski

informacje ogólne Projekt "Szkoł@ właśnie dla Ciebie"
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, CKU w Grudziądzu, CKU nr 1 we Włocławku, CKU nr 2 we Włocławku, CKU w Żninie, Zespołem Szkół CKU w Gronowie i Zespołem Szkół w Jabłonowie Pomorskim zrealizowało w terminie od 20 lipca 2009r. do 30 czerwca 2011r. projekt "Szkoł@ właśnie dla Ciebie", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego".
liczba stron w artykule 2 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2011-07-06 12:58 / 2161    A. Borysiak

informacje ogólne Projekt "Doskonały praktyk" realizowany przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Projekt "Doskonały praktyk" realizowany przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projektowi "Doskonały praktyk" patronuje Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Walkowiak.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-02-21 08:48 / 1828    K. Mikulski

informacje ogólne Projekt "Rozwój liderów edukacji"
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych do udziału w projekcie "Rozwój liderów edukacji" sfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach strategii edukacji województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2010-01-28 13:26 / 993    M. Bazelak

informacje ogólne Projekt "Szkoła kluczowych kompetencji. Ponadregionalny Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo wschodniej".
Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i opolskie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-01-28 13:14 / 992    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]  2     starsze informacje >>>
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl