strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Fundusze strukturalne

2014-12-05 10:26 / 5025   K. Mikulski informacje ogólne
Projekt pt.: "Spółdzielczość uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich wśród młodzieży"

Projekt obejmuje:

- przeprowadzenie badań na temat roli spółdzielczości uczniowskiej w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży oraz kondycji spółdzielczości uczniowskiej w Polsce,

- opracowanie metodologii szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni uczniowskiej,

- organizację szkoleń dla instruktorów, opiekunów i potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich,

- organizację szkoleń oraz warsztatów dla młodzieży ze spółdzielni uczniowskich,

- organizację konkursu na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej,

- promocję spółdzielczości uczniowskiej.

 

Na pierwszym etapie projektu, na podstawie utworzonej bazy adresowej wszystkich szkół są wysyłane ankiety z zapytaniem czy na terenie szkoły działa spółdzielnia uczniowska oraz jakie działania podejmuje ona w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i kształtowaniu postaw obywatelskich poprzez edukację formalną i nieformalną wśród dzieci i młodzieży.

Ankieta przygotowana jest w formie elektronicznej i zamieszczona  pod następującym linkiem: http://moje-ankiety.pl/respond-70704/sec-I2Q34AL8.html.

Jest  ona podzielona na dwie części. Część pierwsza ankiety dotyczy zagadnień związanych z rodzajem i zakresem podejmowanych w szkole inicjatyw dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród uczniów. Część druga odnosi się do zagadnień informacyjnych na temat działającej w szkole spółdzielni uczniowskiej. W przypadku szkoły, w której nie ma spółdzielni uczniowskiej, część druga ankiety nie podlega wypełnieniu.

W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego zostanie opracowany program szkoleń, w tym szkoleń e-learningowych, których zakres ma wspierać edukację finansową, obywatelską i przedsiębiorczą uczniów poprzez spółdzielczość uczniowską. Dodatkowo  na podstawie zgromadzonych informacji zostanie sporządzony raport, który będzie użyteczny nie tylko dla środowiska spółdzielczego, ale będzie mógł być wykorzystany przez władze oświatowe i samorządowe w realizacji planów i dostosowaniu ich do potrzeb i warunków szkół w zależności od regionu i środowiska w jakim są zlokalizowane. 
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl