strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Cyfrowa szkoła » aktualne wiadomości

informacje ogólne Wojewódzka konferencja "Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowania"
Dnia 15 września 2016 r. odbyła się konferencja "Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowania", której celem było wykorzystanie wybranych narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w procesie nauczania programowania w edukacji formalnej. Adresatami konferencji byli dyrektorzy i nauczyciele szkół przystępujących do "Pilotażowego wdrażania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach". Konferencja odbyła się w auli Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 6 liczba załączników 0 2016-09-29 11:21 / 6608    K. Mikulski

informacje ogólne Projekt "Cyfrowobezpieczni.pl"
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" [SMWI] we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje projekt Cyfrowobezpieczni.pl [http://www.cyfrowobezpieczni.pl/], który służyć ma upowszechnieniu działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego polskich szkół oraz przeciwdziałać cyberzagrożeniom uczniów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-04-20 10:21 / 6327    K. Mikulski

informacje ogólne CYFROWA EDUKACJA - konferencja w regionie dla dyrektorów szkół
Kuratorium oświaty w Bydgoszczy wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza dyrektorów na konferencję pt.: "CYFROWA EDUKACJA".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-02-03 19:09 / 6095    K. Mikulski

informacje ogólne "Cyfrowa Wyprawka" dla szkół podstawowych i gimnazjów
Nauczanie kompetencji medialnych uczniów, którzy dorastają w otoczeniu nowych technologii, to ogromne wyzwanie. Wielu nauczycieli, którzy na co dzień obserwują swoich uczniów w różnych sytuacjach, doskonale zdaje sobie sprawę, że mimo wysokich umiejętności technicznych, dzieci tylko pozornie radzą sobie w cyfrowej rzeczywistości. Poza sytuacjami skrajnymi - jak cyberprzemoc czy pornografia w Internecie - nowe media tworzą szereg innych, mniej oczywistych wyzwań: stopniowa utrata kontroli nad informacjami o sobie, zamykanie użytkowników w "bańce informacyjnej", wyzwania związane z publikowaniem w Internecie informacji o sobie i o innych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-01-08 10:22 / 5095    K. Mikulski

informacje ogólne Współpraca w ramach kampanii edukacyjnej "Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu"
Fundacja dla Kultury.pl zaprasza szkoły podstawowe z całej Polski do współpracy w ramach kampanii edukacyjnej "Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-11-07 15:05 / 4950    K. Mikulski

informacje ogólne Portal Cyfrowa Wyprawka
Fundacja Panoptykon uruchomiła portal Cyfrowa Wyprawka, który ma zachęcić nauczycieli i inne osoby, które na co dzień odpowiadają za wychowanie dzieci i młodzieży, do takiej dyskusji. Opracowane materiały edukacyjne, w tym gotowe scenariusze lekcji, pomogą przygotować ciekawe zajęcia tłumaczące wpływ Internetu i nowych technologii na nasze życie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-22 08:24 / 4887    K. Mikulski

informacje ogólne Regionalna Konferencja "Cyfrowa Szkoła - innowacyjne rozwiązania dla edukacji"
W imieniu Instytutu Geofizyki Państwowej Akademii Nauk oraz partnerów projektu „Eduscience” serdecznie zapraszamy: nauczycieli matematyki, przedmiotów przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatną konferencję „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji...”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-09-30 15:36 / 4809    K. Mikulski

informacje ogólne Szkolenie dotyczące "Ochrony dzieci w sieci".
Informujemy szkoły z programu "Cyfrowa szkoła" o możliwości udziału nauczycieli w szkoleniu dotyczącym "Ochrony dzieci w sieci".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2013-11-08 13:38 / 4037    K. Mikulski

informacje ogólne Informacja w sprawie rzekomego partnerstwa w programie "Cyfrowa szkoła" ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w programie rządowym „Cyfrowa szkoła" nie przewiduje się partnerstwa z producentami sprzętu komputerowego ani innymi podmiotami zajmującymi się obrotem takim sprzętem.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-09-03 08:37 / 2957    K. Mikulski

informacje ogólne Szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w Rządowym programie "Cyfrowa szkoła"
Zakończył prace zespół powołany Zarządzeniem nr 225/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. ds. oceny formalnej wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego oraz kwalifikowania szkół do objęcia tym wsparciem, przyznawanego ze środków z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-15 12:56 / 2784    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2017 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl