strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

dla dyrektorów i samorządów Turnieje Motoryzacyjny i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KW Policji w Bydgoszczy, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego, organizuje wojewódzkie eliminacje XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów oraz XV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-02-25 07:42 / 1853    K. Bylicki

informacje ogólne Unieważnienie trzeciego otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 r.
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na organizację, w okresie od 16 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim oraz są objęte obowiązkiem szkolnym tj. uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów (8-16 lat).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-08-12 15:19 / 1381    M. Bazelak

informacje ogólne Trzeci otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 r.
Konkurs ofert na organizację, w okresie od 16 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim oraz są objęte obowiązkiem szkolnym tj. uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów (8-16 lat).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-07-15 13:09 / 1355    J. Popielewski

informacje ogólne Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży
Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na organizację, w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim oraz są objęte obowiązkiem szkolnym tj. uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-07-15 13:06 / 1354    J. Popielewski

informacje ogólne Komunikat dla organizatorów zajęć edukacyjnych i wypoczynku dla dzieci poszkodowanych powodzią
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-06-07 11:49 / 1263    M. Bazelak

informacje ogólne Rozstrzygnięcie konkursu ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na organizację, w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim oraz są objęte obowiązkiem szkolnym tj. uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-28 15:32 / 1247    M. Bazelak

informacje ogólne Szkolenie z nowych zasad jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży
W dniu 11 maja 2010 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dotyczące zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Szkolenie adresowane było do organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 2 liczba załączników 0 2010-05-12 09:15 / 1231    J. Popielewski

informacje ogólne Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ważna informacja
Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji, w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r., letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach i zamieszkałych na terenach wiejskich oraz dzieci z mniejszymi szansami, które mieszkają w województwie kujawsko-pomorskim oraz są objęte obowiązkiem szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-04-22 15:23 / 1167    M. Bazelak

informacje ogólne Spotkanie informacyjne dla organizatorów placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim
Szanowni Państwo Organizatorzy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-04-13 09:55 / 1137    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
Z dniem 1 marca 2010 roku weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-04-01 14:54 / 1126    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14     starsze informacje >>>
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl