strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

informacje ogólne Nauczyciel dla ucznia – zmieniamy status zawodowy nauczyciela
Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. 21 września br. w gmachu MEiN odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa resortu w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych. Podczas spotkania zostały zaproponowane zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 0 2021-09-24 13:33 / 10344    R. Ciechanowski

informacje ogólne "Poznaj Polskę" ważna informacja
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 14 2021-09-02 11:50 / 10260    K. Zaremba

informacje ogólne Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek ważna informacja
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 7 2021-08-20 07:22 / 10247    K. Zaremba

informacje ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. ważna informacja
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2021-08-04 07:23 / 10239    R. Ciechanowski

informacje ogólne Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 3 2021-06-14 12:25 / 10210    R. Ciechanowski

informacje ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ważna informacja
Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2021-05-25 13:23 / 10184    K. Zaremba

informacje ogólne Ruszyły szczepienia dla nastolatków – rozpoczęła się rejestracja młodzieży w wieku 16 i 17 lat
Od poniedziałku, 17 maja, ruszyła rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Tego dnia e-skierowania będą wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim nastolatkom z rocznika 2004. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla tego rocznika będą wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od poniedziałku wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-21 12:40 / 10179    K. Zaremba

informacje ogólne Ruszyły szkolenia dla nauczycieli w ramach programu WF z AWF
Od 19 maja br. nauczyciele mogą wybierać terminy na szkolenia w ramach programu WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły. Zakładając konto na stronie projektu, nauczyciel będzie mógł wybrać dogodny dla siebie termin warsztatów. Uzyska także dostęp do niezbędnych materiałów związanych z udziałem w szkoleniu. Pierwsze zajęcia w ramach projektu odbędą się już na przełomie maja i czerwca br. Na stronie projektu WF z AWF www.wfzawf.pl, po założeniu indywidualnego konta na platformie, nauczyciel będzie mógł wybrać termin szkolenia oraz pobrać niezbędne dokumenty związane z udziałem w projekcie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2021-05-21 12:40 / 10178    K. Zaremba

informacje ogólne Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia ważna informacja
Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają przedłużone do 25 kwietnia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 1 liczba załączników 1 2021-04-16 11:10 / 10133    K. Zaremba

informacje ogólne Konkursy na kandydatów na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora w Szkole Europejskiej w Brukseli
Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2021-04-15 14:47 / 10130    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2021 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl