strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Oświadczenie lustracyjne

2022-01-18 07:16 / 6344   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - AKTUALIZACJA WZORÓW

Komunikat w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dla osób kandydujących na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.

 

Oświadczenie lustracyjne


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), zwanej dalej ustawą lustracyjną, obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby, o których mowa w art. 4 pkt 45 przywołanej ustawy, tj. dyrektor szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.


Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego, w stosunku do osób kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 pkt 45 wspomnianej ustawy, tj. funkcję dyrektora szkoły, jest właściwy kurator oświaty, o którym mowa w art. 8 pkt 42 ustawy.

 

Informacja o złożeniu oświadczenie lustracyjnego

 

W świetle art. 7 ust. 3 ustawy lustracyjnej złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. W takim przypadku, zgodnie z art. 7 ust. 3a ww. ustawy, osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia, tj. właściwemu kuratorowi oświaty, „informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

 

Oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (pokój nr 300) lub przesłać za pośrednictwem poczty (list polecony) z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie lustracyjne” bądź „Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl